نتایج جدید از علائم کرونا - رابینیا | گروه مشاوران رابینیا

نتایج جدید از علائم کرونا

دسته بندی ها : کرونا ۵ بهمن ۱۳۹۹ مهسا پیرمحمدی 3 مشاهده
تنگی نفس در کرونا

همانطور که در مجله طب اورژانس آمریکا گزارش شده است، محققان حدود ۱۲.۰۰۰ بیمار بزرگسال مراجعه کننده به بخش های اورژانس در پنج بیمارستان نیویورک را مورد بررسی قرار داده اند. آن ها کرونا را در %۵/۵۷ از بیماران مراجعه کننده به علت ضعف، افتادن یا تغییر وضعیت روانی، در %۵/۵۵ از بیماران مراجعه کننده به علت مشکل در کنترل قند خون، و در %۴/۵۱ از بیمارانی که شکایت اصلی آن یک مشکل گوارشی بود، شناسایی کردند.

طبق خبرگذاری رویترز تب، سرفه و تنگی نفس نشانه های شناخته شده کرونا به شمار می‌رود، بر اساس مطالعاتی که به تازگی انجام شده علائمی همچون کنترل ضعیف قند خون، احساس ضعف و مشکلات گوارشی می تواند خطرناک و هشدار دهنده کرونا باشد.

در صورت بروز علائم، می توانید از آزمایش کرونا برای تشخیص عفونت استفاده کنید.

سالمندان بیماری که بالای ۶۵ سال دارند، معمولا شکایت های غیرمعمول بیشتری مانند اسهال، خستگی و ضعف داشتند. در این مطالعه، خطر مرگ در بیمارانی با کم آبی بدن، تغییر وضعیت روانی، افتادن و قند خون بالا بیشتر بود. یافته های جدید می تواند به بیمارستان ها کمک کند تا خدمات مراقبتی بهتری ارائه دهند؛ همچنین به گفته دکتر کریستوفر کلیفورد از دانشکده پزشکی آیکان در مونت سینای، این یافته ها برای اعضای خانواده و کسانی که با افراد مسن کار می کنند، جهت شناسایی بهتر علائم هشداردهنده احتمالی کرونا دارای اهمیت می باشد.

دیگر علائم کرونا را در اینجا بخوانید.

افت قند خوت در کرونا

دسته بندی علائم کرونا بر اساس شکایت های اصلی

گروه بندی  تعداد بیماران با شکایت اصلی (%) کرونا مثبت (%) میانگین سنی
تب ۲۶۴۹ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۷/۱۵) ۱۹۴۷ از ۲۶۴۹ نفر (%۵/۷۳) ۵/۵۷
تنگی نفس ۳۰۹۴ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۳/۱۸) ۲۰۹۵ از ۳۰۹۴ نفر (%۷/۶۷) ۲/۶۴
سرفه ۲۴۴۴ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۵/۱۴) ۱۵۸۸ از ۲۴۴۴ نفر (%۰/۶۵) ۳/۵۶
ضعف/افتادن/تغییر وضعیت روانی ۱۸۴۳ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۹/۱۰) ۱۰۵۹ از ۱۸۴۳ نفر (%۵/۵۷) ۲/۷۲
اندوکرین ۱۲۸ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۸/۰) ۷۱ از ۱۲۸ نفر (%۵/۵۵) ۱/۶۳
دیگر نشانه های ویروسی ۱۴۳۴ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۵/۸) ۷۴۸ از ۱۴۳۴ نفر (%۲/۵۲) ۶/۵۰
سیستم گوارشی ۶۵۴ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۹/۳) ۳۳۶ از ۶۵۴ نفر (%۴/۵۱) ۲/۵۹
سیستم تناسلی-ادراری ۴۴ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۳/۰) ۲۱ از ۴۴ نفر (%۷/۴۷) ۳/۶۴
سیستم عصبی مرکزی (*) ۱۵۲ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۹/۰) ۴۷ از ۱۵۲ نفر (%۹/۳۰) ۴/۶۰
درد قفسه سینه ۵۷۰ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۴/۳) ۱۷۶ از ۵۷۰ نفر (%۹/۳۰) ۸/۵۵
درد شکم ۵۸۸ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۵/۳) ۱۷۹ از ۵۸۸ نفر (%۴/۳۰) ۲/۵۶
ارتوپدیک ۳۲۵ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۹/۱) ۹۳ از ۳۲۵ نفر (%۶/۲۸) ۴/۶۰
روانپزشکی/سوءمصرف مواد ۲۳۵ از ۱۶۸۶۷ نفر (%۴/۱) ۲۶ از ۲۳۵ (%۱/۱۱) ۴۸
مراقبت های لازم برای مبتلا نشدن به ویروس کرونا (کویید-19)
این مطلب را هم ببینید

* شامل اختلالات عصبی و سکته مغزی، نشانه های شبه سکته، و تشنج.

شکایت های اصلی (خط برش N از ۱۵) با بیشترین درصد مرگ و میر و/یا لوله گذاری/تهویه مکانیکی (MV) برای کل گروه ها در این جدول نشان داده شده است. ایست قلبی و دیسترس تنفسی با بالاترین درصد مرگ و میر و/یا لوله گذاری/MV با حاشیه قابل توجهی در %۱/۹۴ (%۰/۱۰۰-%۴/۸۶ CI: %95) و %۱/۸۱ (%۴/۸۶-%۸/۷۵ CI: %95) همراه بود.

سایر شکایت ها همراه با مرگ و میر بالا و/یا لوله گذاری/MV با میزان بالای مثبت بودن کرونا عبارت بودند از: کم آبی بدن با %۵/۵۴ (%۲/۷۸-%۸/۳۰ CI: 95%) مرگ و میر یا لوله گذاری/MV، و تغییر وضعیت روانی با %۵/۴۸ (%۹/۵۲-%۱/۴۴ CI: 95%) مرگ و میر یا لوله گذاری/MV.

علائم جدید کرونا

شکایت های اصلی در ارتباط با بالاترین درصد مرگ و میر یا لوله گذاری/تهویه مکانیکی

شکایت اصلی (تعداد بیماران) میانگین سنی درصد مثبت بودن کرونا درصد مرگ و میر درصد مرگ و میر یا لوله گذاری/MV
ایست قلبی (۳۶) ۱/۷۲ %۲/۴۷ %۴/۸۲ %۱/۹۴
دیسترس تنفسی (۲۰۹) ۱/۷۳ %۱/۷۶ %۹/۶۷ %۱/۸۱
کم آبی بدن (۱۷) ۴/۸۱ %۷/۶۴ %۵/۴۵ %۵/۵۴
استفراغ خونی (۱۵) ۵/۶۴ %۳/۱۳ %۰/۵۰ %۰/۵۰
تغییر وضعیت روانی ۷۵ %۶/۶۰ %۵/۴۰ %۵/۴۸
اختلال عصبی و سکته مغزی (۶۱) ۸/۶۱ %۴/۳۴ %۸/۲۳ %۹/۴۲
درد لگن (۲۳) ۶/۷۶ %۸/۳۴ %۵/۱۲ %۵/۳۷
فشار خون پایین (۶۸) ۶/۶۶ %۳/۶۰ %۱/۳۴ %۱/۳۴
تنگی نفس (۲۸۸۵) ۶/۶۳ %۱/۶۷ %۲/۲۷ %۷/۳۳
کاهش قند خون (۲۱) ۳/۶۷ %۴/۷۱ %۷/۲۶ %۳/۳۳
مشکل تجهیزات پزشکی (۲۱) ۱/۷۱ %۹/۴۲ %۲/۲۲ %۳/۳۳
قند خون بالا (۱۰۷) ۳/۶۲ %۳/۵۳ %۶/۲۴ %۳/۳۳
تپش قلب (۲۸) ۴/۶۳ %۱/۵۷ %۰/۲۵ %۲/۳۱
افتادن (۲۴۵) ۲/۷۷ %۳/۴۵ %۰/۲۷ %۶/۳۰
تشنج (۸۱) ۳/۵۸ %۴/۲۸ %۴/۱۷ %۴/۳۰
خلط خونی (۱۵) ۲/۵۲ %۷/۶۶ %۰/۲۰ %۰/۳۰
تایید احتمال دوباره به ویروس کرونا
این مطلب را هم ببینید

۱۴ مورد از این ۱۶ شکایت دارای بیش از ۳۰% مثبت بودن کرونا بودند و استفراغ خونی و تشنج از موارد استثنا می باشد. میانگین سنی در این گروه با مرگ و میر بالا متمایل به جمعیت های مسن تر با میانگین سنی بیش از ۶۰ سال در ۱۴ مورد (از ۱۶ مورد) بود؛ میانگین سنی در مورد تشنج ۳/۵۸ سال، و در مورد استفراغ خونی ۲/۵۲ سال بود.

 

comment here

آواتار مهسا پیرمحمدی
مهسا پیرمحمدی

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :
  0
   0
   صورتحساب شما
   صورتحساب شما خالی استبازگشت به فروشگاه