روانشناسی فردی

روانشناسی فردی که توسط عقاید و تعریف آلفرد آدلر که برای ماهیت انسان ارائه داد، نام گرفت. در واقع روانشناسی فردی شامل نظریه شخصیت، فلسفه زندگی و مدل آسیب شناسی می باشد.

دکمه بازگشت به بالا