• مهسا ایمانی

  blue tick   روانشناس تایید شده

  مهسا ایمانی

  سوابق تحصیلی:

  • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  • کارشناسی روانشناسی
  • مدرک نوروتراپی
  • مدرک تربیت درمانگر

  حوزه های تخصصی مشاوره

  • دارنده مدرک نوروتراپی
  • عضو انجمن روانشناسی آمریکا
  • عضو انجمن روانشناسی ایران
  • عضو انجمن عصب روانشناسی
  • دارنده مدرک تربیت درمانگر
  • دارنده مدرک طرحواره درمانی از انجمن روانشناسی ایران
  • دارنده مدرک بین المللی سکس تراپی ، ترومای رشدی کودکان، دوقطبی کودکان و نوجوانان از انجمن روانشناسی آمریکا

  هزینه مشاوره

  Clinic

  مشاوره حضوری

  • 45 دقیقه : 230 هزارتومان
  • 60 دقیقه : 300 هزارتومان
  Chat + Voice

  مشاوره چت + ویس

  • 45 دقیقه : 130 هزارتومان
  • 60 دقیقه : 150 هزارتومان
  Google Meet

  مشاوره تصویری

  • 45 دقیقه : 170 هزارتومان
  • 60 دقیقه : 200 هزارتومان

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۴ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  سبد خرید