سایت روانشناسی رابینیا

دارد

نمایش 1–24 از 308 نتیجه

 • آزمون آرکی تایپ‌های زنانه یونگ

  آزمون آرکی تایپ های زنانه یا کهن الگوهای اسطوره ای زنان الگو های ناخودآگاه انرژی های روان زنانه را مورد اندازه گیری قرار می دهد این کهن الگو ها پیشبینی کننده شخصیت و رفتار افراد می باشد شناسایی و کشف...


  دانلود رایگان!

 • آزمون پایبندی مذهبی (جان بزرگی۱۳۸۸)

  این آزمون رفتار های مذهبی را در موقعیت های بالینی و پژوهشی می سنجد و متغیر های مذهبی را در مداخله هایی که به نوعی از روش های مذهبی استفاده می کنند ، کنترل می نماید . این آزمون از...


  دانلود رایگان!

 • آزمون هوش هیجانی شرینگ

  فرم اصلی شامل 70 سوال است که چندین جنبه از هوش هیجانی (خودآگاهی ، خود نظم دهی ، انگیزه ، همدلی و مهارت های اجتماعی در شغل ) را مورد ارزیابی قرار می دهد که البته بعد از هنجار شدن...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه SCL 90 R (فرم بزرگسال)

  پرسشنامه SCL 90 R (فرم بزرگسال) پرسشنامه scl-90 یکی از پراستفاده ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی است. این پرسشنامه شامل 90 سوال برای ارزشیابی نشانه های روانی است و به وسیله پاسخگر گزارش میشود و اولین بار  برای نشان دادن جنبه...


  25,000 تومان

  0

 • پرسشنامه SCL-25 فرم کوتاه شده SCL-90

  پرسشنامه SCL-25 فرم کوتاه شده SCL-90 این پرسشنامه شامل 25 سوال با 9 خرده مقیاس می باشد که نمونه فرم کوتاه شده SCL-90 می باشد به منظور برسی نشانه های اختلالات روانی به منظور غربالگری مورد استفاده قرار می گیرد....


  19,000 تومان

  0

 • پرسشنامه آرزوهای شغلی دنزیگر و همکاران

  پرسشنامه آرزوهای شغلی دنزیگر و همکاران این پرسشنامه شامل 25 گویه و 8 خرده مقیاس پرسشنامه آرزوهای شغلی دنزیگر و همکاران، شايستگي مديريتي عمومي،امنيت- ثبات، خلاقيت کارآفريني، استقلال- خودمختاري، خدمت و ازخودگذشتگي و ايثار، چالش محض،سبک زندگي را مورد ارزیابی...


  19,000 تومان

  0

 • پرسشنامه آلکسی تیمیا تورنتو (TAS)

  پرسشنامه آلکسی تیمیا تورنتو (TAS) این پرسشنامه شامل 20 گویه و 3 خرده مقیاس دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات، تفکر با جهت گیری خارجی  را مورد ارزیابی قرار می دهد دارای شیوه نمره گذاری به صورت طیف...


  15,000 تومان

  0

 • پرسشنامه اتیسم بهر کودک (نسخه فارسی) آیونگ ، بارون کوهن، ویل رایت و الیسون (۲۰۰۸)

  این مقیاس " پرسشنامه شخصیت و رفتار کودکان دانشگاه کمبریج " نیز نامیده است، برای بررسی علایم زیر آستانه ای اختلالات اتیستیک در کودکان بهنجار 4 تا 11 سال ، توسط آیونگ ، ب.، بارون کوهن، س.، ویل رایت، س.،...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

  اين پرسشنامه توسط پارسونز(1969) طراحی و بوسيله فرخ نژاد(1386) ترجمه شده است و دارای چهار بعد تحقق يا كسب هدف(سوال هاي1، 2، 5، 7، 12،14، 17)، انطباق(سوال هاي 6، 11، 13، 15، 16، 18، 21)، انسجام يا يگانگي(سوال هاي 3،...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران

  برای اثربخشی سازمانی از پرسشنامه‌ای که ساخته هوی و همکارانش (2009) است، جهت تعیین میزان نگرش کارکنان از اثربخشی، استفاده شد. این پرسشنامه دارای 8 سؤال که موارد 5 گانه کمیت و کیفیت محصول، کارایی، قابلیت سازگاری و قابلیت انعطاف...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس(CAQ)

  این پرسشنامه توسط سکستون و داگاس در سال 2004 ساخته شده است . پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش اجتنابی شناختی از ابعاد مختلف ( واپس زنی افکار )نگران کننده جانشینی افکار مثبت به جای افکار نگران...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه احساس پیری (APQ)

  پرسشنامه احساس پیری (APQ) در پرسشنامه احساس پیری (APQ) بخش اول شامل 32 گویه و بخش دوم شامل 17 گویه و 8 خرده مقیاس سیر زمانی سریع یا تدریجی، سیر زمانی دوره ای، جلوه های هیجانی، کنترل مثبت، کنترل منفی،...


  25,000 تومان

 • پرسشنامه احساس پیوستگی

  پرسشنامه احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) حاوی 29 سؤال 5 گزینه ای است که از 1 تا 5 درجه بندی شده است. روش نمره گذاری به صورت لیکرت و در 13 سؤال به صورت معکوس است. تکمیل کننده پرسشنامه احساس پیوستگی...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر ۱۹۸۴- (SLFS)

  این مقیاس براساس مقیاس احساس تنهایی آشر و همکاران ساخته شده و دارای 24 سوال است که 8 سوال آن انحرافی است و به موضوعات مورد علاقه آزمودنی ها مربوط است؛ اما در نمره گذاری مقیاس احساس تنهایی از آنها...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز گاسکی (RSA)

  پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز گاسکی (RSA) این پرسشنامه شامل 30 گویه و 2 خرده مقیاس پاسخگویی برای پیشرفت ، پاسخگویی برای شکست،  را مورد ارزیابی قرار می دهد دارای شیوه نمره گذاری می باشد تحلیل...


  15,000 تومان

  0

 • پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)

  پرسشنامه احساس ناکامی توسط گیلبرت و آلن در سال 1998 و بر اساس نظریه جایگاه اجتماعی ساخته شده است. تحقیقات گسترده ای بر مبنای این پرسشنامه از آن سال انجام شده و رابطه آن با ناامیدی، افسردگی، خودکشی، اختلال استرس...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

  منظور از اخلاقیات در این پرسشنامه پنج عنصرتعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های اخلاقی، منافع فردی، تعهدات سازمانی وتعهدات اجتماعی می باشد که به شرح زیر می باشد: 1- تعهدات حرفه ای : عبارت است از پایبندی بر اصول و ارزشهای...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن (۱۹۹۸ )

  این پرسشنامه شامل 26 سوال میباشد. مقیاس ادراک از ساختارکلاس درس سه خرده مقیاس وظایف انگیزشی، حمایت خودمختارانه و ارزشیابی تبحری را شامل می شود، که بلک برن) 1998 ( آن را تهیه کرده است. مقیاس وظایف انگیزشی دارای 10...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه ادراک خدا لاورنس(GIS)

  مقیاس تصور از خدا بازسازی مقیاس 72 ماده ای لارنس است که توسط متخصصان زبان شناسی به فارسی برگردانده شد.لارنس این مقیاس را به عنوان زیر مجموعه و فرم کوتاه شده پرسشنامه تصور از خدا ساخت. شامل 72 ماده و...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS)

  پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS) این پرسشنامه شامل 44 گویه و 5 خرده مقیاس مشغولیت، عضویت، اصالت، مالکیت، حمایت را مورد ارزیابی قرار می دهد دارای شیوه نمره گذاری به صورت طیف لیکرت همچنین تحلیل و تفسیر می باشد دارای...


  29,000 تومان

  1

 • پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

  این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آموزان با مدرسه و ابعاد آن (وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان) است.   دارای 21 گویه می باشد دارای 4 خرده...


  دانلود رایگان!

 • پرسشنامه ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)

  پرسشنامه ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL) پرسشنامه ارزیابی حمایت بین فردی شامل 40 گویه و 4 خرده مقیاس حمایت مرتبط با خود ارزیابی، حمایت ملموس، حمایت مرتبط با عزت نفس، حمایت مرتبط با تعلق پذیری دارای شیوه نمره گذاری لیکرت...


  25,000 تومان

  0

 • پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (زاتر و چاسین ، CCAQ)

  پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (زاتر و چاسین ، CCAQ) پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (زاتر و چاسین ، CCAQ) شامل 40 گویه و 4 خرده مقیاس ارزیابی منفی (10 سوال)، افکار ناکارآمد (10 سوال)، ارزیابی مثبت (10 سوال) و افکار کارآمد...


  17,000 تومان

  0

 • پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی ( PANAS )

  ست سنجش عاطفه مثبت و منفی در سال ۱۹۸۸ توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته شده و دارای ۲۰ گویه است که در مقابل هر گویه، طیف ۵ گزینه ای از...


  دانلود رایگان!

0
  صورتحساب شما
  صورتحساب شما خالی استبازگشت به فروشگاه