استرس شغلی پزشکان

در حال نمایش یک نتیجه

نرم افزار استرس شغلی بیمارستانی HSS

29,000 تومان
نرم افزار استرس شغلی بیمارستانی *نرم افزار استرس شغلی بیمارستانی به صورت اکسل می باشد. * این پرسشنامه به منظور سنجش عوامل استرس­ زا در محیط های کاری (به ویزه در محیط های بیمارستانی و درمانی) تدوین و طراحی شده است و مشتمل بر 35 سوال است که 10 زیر مقیاس گرانباری (بار کاری نقش)، […]
سبد خرید