اشتغال مادر

نمایش یک نتیجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اشتغال مادر

17,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش اشتغال مادر در چارچوب مدل های نظری نقش در غرب دو رویکرد عمده یکی با دید مثبت ودیگری با دیدگاهی منفی به مسئلة رابطه نقش اشتغال و سلامت در مورد زنان پرداخته است که در این جا به اختصار به هر یک از دو دیدگاه اشاره می شود. 43 صفحه […]
سبد خرید