تکریب خرما

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده تکریب

5,000 تومان
قرارداد آماده تکریب این قرارداد در 14 ماده و 3 تبصره در 4 نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه دارای اعتبار واحد می باشد. مواد قرارداد: موضوع قرارداد مبلغ کل قرارداد مدت قرارداد نحوه پرداخت سپرده حسن انجام کار و… نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما […]
سبد خرید