خیانت زناشویی مقاله علمی پژوهشی

نمایش یک نتیجه

پاورپوینت خیانت زناشویی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری درمانی

5,000 تومان
مباحث بیان شده در پاورپوینت پاورپوینت خیانت زناشویی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری درمانی : اهداف درمانی Definition of marital infidelity prevalence Etiology عوامل زمینه ساز عوامل آشکار ساز عوامل تداوم دهنده Classification of clients Therapeutic models نیازهای عاطفی Assessment(Cognitive- behavioral interview) Education جمع بندی واکنش های احتمالی همسر آسیب دیده واکنش های احتمالی همسر […]
سبد خرید