درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ppt

نمایش دادن همه 2 نتیجه

پاورپوینت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش

5,000 تومان
مباحث بیان شده در پاورپوینت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش : درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش انواع درمان های موج سوم انتقاد بر آسیب شناسی روانی مفاهیمی که باعث انعطاف ناپذیری روان شناختی  می شود. اختلالاتی که درمان ACT در آنها موثر بوده است. ویژگی های پاورپوینت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش […]

پاورپوینت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

5,000 تومان
مباحث بیان شده در پاورپوینت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد : سیررفتار درمانی موج های رفتاری مولفه های اساسی درمان اکت برای رسیدن به انعطاف پذیری روان شناختی فرایندهای بنیادین اکت مدل آسیب شناختی اکت Acceptance based processes موانع تغییر f.e.a.r پذیرش خود به عنوان بافتار بودن در زمان حال ارزشها تعهد / پایبندی […]
سبد خرید