قرارداد آماده نصب فنی نرم افزار

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار

7,000 تومان
قرارداد آماده نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار این قرارداد در 8 ماده، 2 تبصره و در دو نسخه تنظیم گردیده که هر یک حکم واحد را دارند. مفاد قرارداد شامل: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت نعهدات مجری تعهدات کارفرما مورس ماژور حل اختلاف نسخ قرارداد نکته: فایل به صورت WORD […]
سبد خرید