قرارداد آماده نمایندگی بازرگانی

نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی

15,000 تومان
قرارداد آماده نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی قرارداد آماده نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی بین اعطاکننده نمایندگی و نماینده تهیه و تنظیم شده است و دارای 27 ماده در 18 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی شامل ماده های زیر میباشد : منطقه […]
سبد خرید