قرارداد اجرای سقف کاذب

نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده سقف کاذب

5,000 تومان
قرارداد آماده سقف کاذب قرارداد آماده سقف کاذب بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 6 تبصره در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده سقف کاذب شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد مشخصات فنی مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما مبلغ قرارداد کسورات قانونی […]
سبد خرید