قرارداد بیمه خدمات درمانی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده مراکز خدمات درمانی

19,000 تومان
قرارداد آماده مراکز خدمات درمانی این قرارداد در 2 نسخه 8 ماده و به انضمام یک پیوست منعقد میگردد و هر دو نسخه در حکم واحد است. مواد این قرارداد شامل: طرفین قرارداد موضوع و اهداف قرارداد مدت قرارداد تعهدات شرکت تعهدات درمانگاه شروط فسخ قرارداد نسخ و پیوست ها نکته: فایل به صورت WORD […]
سبد خرید