قرارداد سیمان کاری

نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده سیمان کاری

5,000 تومان
قرارداد آماده سیمان کاری قرارداد آماده سیمان کاری بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 5 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده سیمان کاری شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد   مشخصات فنی مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما مبلغ قرارداد کسورات […]
سبد خرید