قرارداد طراحی تاسیسات برقی ساختمان

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده تأسیسات برقی

7,000 تومان
قرارداد آماده تأسیسات برقی قرارداد آماده تأسیسات برقی 13 ماده و 1 تبصره تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارد و قابل اعتبار می باشد . مواد قرارداد آماده تأسیسات برقی: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد مدت قرارداد نحوه پرداخت تعهدات کارفرما مشخصات فنی مشخصات فنی لوله کشی […]
سبد خرید