قرارداد نگهداری تاسیسات

نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده نگهداری تاسیسات

5,000 تومان
قرارداد آماده نگهداری تاسیسات قرارداد آماده نگهداری تاسیسات بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 15ماده و 5 تبصره در 9 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده نگهداری تاسیسات دارای ماده های زیر می باشد : موضوع قرارداد و محل اجرای کار اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد مدت قرارداد […]
سبد خرید