متن قرارداد خاکبرداری

نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده خاکبرداری

7,000 تومان
قرارداد آماده خاکبرداری قرارداد آماده خاکبرداری بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 11 ماده و 6 تبصره در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده خاکبرداری کاری شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد  اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما […]
سبد خرید