مهندسی و مدیریت کیفیت

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده مشاوره مهندسی کیفیت مواد

7,000 تومان
قرارداد آماده مشاوره مهندسی کیفیت مواد این قرارداد در 5 ماده و شش بند در دو نسخه تنظیم و بعد از امضا هرکدام حکم واحد را دارد. مواد قرارداد شامل: موضوع قرارداد زمان قرارداد تعهدات مشاور تعهدات کارفرما تنظیم نهایی نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد […]
سبد خرید