نظریه سیستم های اجتماعی

نمایش یک نتیجه

پاورپوینت نظریه سیستم اجتماعی

5,000 تومان
مباحث بیان شده در پاورپوینت نظریه سیستم اجتماعی : سازمان بعنوان سیستم اجتماعی سیستم اجتماعی مفروضات سیستم اجتماعی مدیریت به عنوان فرایند اجتماعی وجوه تحلیلی سیستم اجتماعی عناصر بعد هنجاری عناصر بعد شخصی یگانگی فرد و سازمان تعارض فردی و سازمانی ملاکهای رفتار سازمانی رهبری و مدیریت ویژگی های پاورپوینت نظریه سیستم اجتماعی : * […]
سبد خرید