نظریه یادگیری نوروفیزیولوژی

نمایش یک نتیجه

پاورپوینت نظریه نوروفیزیولوژیک یادگیری اولدینگ هب

5,000 تومان
مباحث بیان شده در پاورپوینت نظریه نوروفیزیولوژیک یادگیری اولدینگ هب : دونالد اولدینگ هب به عنوان نماینده سنت نظریه های نوروفیزیولوژی یادگیری رویكرد نوروفیزیولوژیكى هب دو مفهوم كلیدى در نظریه هب مجتمع هاى سلولى اصل موضوع نوروفیزیولوژیكى» هب (1949) مجتمع سلولى: اساس عصب شناختى اندیشه یا فكر زنجیره هاى مرحله اى براى هب دو نوع […]
سبد خرید