نمونه قرارداد حفرچاه

نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده حفرچاه

5,000 تومان
قرارداد آماده حفرچاه قرارداد آماده حفرچاه بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 9 ماده و 4 تبصره در 5 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده حفرچاه دارای ماده های زیر می باشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت مشخصات فنی فسخ […]
سبد خرید