نمونه قرارداد سنگ کاری کف

نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده سنگ کاری

5,000 تومان
قرارداد آماده سنگ کاری قرارداد آماده سنگ کاری بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 5 تبصره در 8 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده سنگ کاری شامل ماده های زیر میباشد :  موضوع قرارداد   مشخصات فنی مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما مبلغ قرارداد کسورات قانونی […]
سبد خرید