نمونه قرارداد فروش نرم افزار

در حال نمایش 2 نتیجه

قرارداد آماده فروش نرم افزار تحلیل طراحی و برنامه نویسی

7,000 تومان
فروش نرم افزار تحلیل طراحی و برنامه نویسی این قرارداد آماده فروش نرم افزار تحلیل طراحی و برنامه نویسی در 3 صفحه، 13 ماده و 2 تبصره در دونسخه که هر کدام حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم شده و در اختیار طرفین قرار گرفته است . مواد قرارداد آماده فروش نرم افزار تحلیل […]

قرارداد آماده فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

7,000 تومان
قرارداد آماده فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی این قرارداد در 7 صفحه، 12 ماده و 62 بند تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد آماده فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی: مشخصات طرفین قرارداد موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت تعهدات جاری تعهدات کارفرما آموزش و راه اندازی […]
سبد خرید