نیاز روز

نمایش یک نتیجه

نرم افزار سنجش سطوح نیاز 1

29,000 تومان
نرم افزار سنجش سطوح نیاز 1 *نرم افزار سنجش سطوح نیاز 1 به صورت اکسل می باشد. * نرم افزار سنجش سطوح نیاز 1 نیاز: عبارت است از چیزی در درون فرد که او را به فعالیت و انجام کار وا می دارد. به عبارت دیگر، نیاز حالیت درونی است که باعث می شود نتیجه […]
سبد خرید