هوش تجاری business intelligence

نمایش یک نتیجه

پاورپوینت هوش تجاری

5,000 تومان
مباحث بیان شده در پاورپوینت هوش تجاری : هوش تجاری – چرا تعاریف مختلف هوش منظر مدیریتی منظر معماری و فرایندهای سازمانی bI در سطوح مختلف سازمان کاربرد دارد OLAP (On-Line Analytical Processing) ( Data Mining ) داده کاوی Supply Chain نقشه راه هوش تجاری شمای نقشة راه تولید یک پروژة هوش تجاری نقشة راه […]
سبد خرید