هوش هیجانی تست

در حال نمایش 2 نتیجه

نرم افزار هوش هیجانی بار – ان

29,000 تومان
نرم افزار هوش هیجانی بار – ان * نرم افزار هوش هیجانی بار – ان به صورت اکسل می باشد. * نرم افزار هوش هیجانی بار – ان بار- ان (۱۹۹۶ نقل از بار – ان و پارکر ۲۰۰۰) مفهوم بهره هیجانی را که به وسیله مجموعه وسیعی از رگه های مختلف،مانند خود آگاهی هیجانی،خود […]

نرم افزار هوش هیجانی برادبری و گریوز 28 سوالی

29,000 تومان
نرم افزار هوش هیجانی برادبری و گریوز 28 سوالی * نرم افزار هوش هیجانی برادبری و گریوز 28 سوالی به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه هوش هیجانی۲۸ ماده ای برادبری و گریوز در سال (۲۰۰۴) با هدف ارزیابی میزان هوش هیجانی افراد طراحی شده است. نرم افزار هوش هیجانی برادبری و گریوز 28 سوالی سوالی […]
سبد خرید