پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش

در حال نمایش یک نتیجه

پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش

5,000 تومان
مباحث بیان شده در پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش : مقدمه  توضیح  نظریه پردازی در مورد انگیزش برخی از نظریه های تبیین کننده عوامل ایجاد کننده انگیزه برخی از نظریه های تبیین فراگرد انگیزش  نظریه سلسله مراتب نیازها نیازهای اساسی انسان عبارتتند از نظریه برابری نظریه x و نظریه  y  مفروضات نظریه y عبارتنند از […]
سبد خرید