پرسشنامه استاندارد

نمایش 1–12 از 543 نتیجه

آزمون حافظه دیداری بنتون

5,500 تومان
منبع : دارد قابلیت ویرایش : دارد تعداد صفحات : 41 فایل به صورت WORD می باشد.

آزمون درخت خودشناسی

6,500 تومان
منبع : دارد قابلیت ویرایش : دارد تعداد صفحات : 9 فایل به صورت WORD می باشد.

آزمون شخصیتی کرنل (فرم N2)

7,500 تومان
منبع : دارد قابلیت ویرایش : دارد تعداد صفحات : 17 فایل به صورت WORD می باشد.

آزمون مختصر استاندارد معاینه وضعیت روانی فولشتین و همکاران (MMSE)

5,500 تومان
تعداد گویه : 11 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF

آزمون نگرش به تغذیه کارنر و همکاران

5,000 تومان
تعداد گویه : 40 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

آزمون هوشی دو مینوها

5,900 تومان
منبع : دارد قابلیت ویرایش : دارد تعداد صفحات : 17 فایل به صورت WORD می باشد.

پرسشنامه آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (2005)

5,900 تومان
تعداد گویه : 25 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آزار عاطفی براهیمی (2008)

5,900 تومان
تعداد گویه : 80 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آزمون بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل)

5,500 تومان
تعداد گویه : 20 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST)

6,500 تومان
تعداد گویه : 75 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آسایش روانی

5,000 تومان
تعداد گویه : 40 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آسیب های زوجی زن

5,900 تومان
تعداد گویه : 70 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF
سبد خرید