پیشینه پژوهش تیزهوش

نمایش یک نتیجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیزهوش

23,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیزهوش یکی از قدیمی ترین تعریف ها از هوش توسظ بنیه و سیمون مطرح شده است به عقیده آنها هوش یک قوه ی ذهنی بنیادی است که تغییر یا فقدان آن بیشترین اهمیت را در زندگی عملی آدمی دارد این قوه ی ذهنی همان قضاوت است که گاه تحت عنوان […]
سبد خرید