پیشینه پژوهش خودنظم بخشی

نمایش یک نتیجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود نظم بخشی

29,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود نظم بخشی طبق نظر بندورا اگر اعمال تنها بوسیله پاداش و تنبیه بیرونی تعیین می شدند، مردم شبیه بادبادک عمل می کردند و هر لحظه تغییر جهت می دادند تا خود را به عواملی که بر آنها تأثیر می گذارد وفق دهند. با مردم غیر اصولی رفتار به دور […]
سبد خرید