کارکرد خانواده در انتقال فرهنگ

نمایش یک نتیجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارکرد خانواده

29,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارکرد خانواده نمای تاریخی لغت خانواده بسیار قدیمی است. خانواده از لغت فامیلیا مشتق شده است که به همه افراد یک خانواده اعم از خویشاوندان، غیرخویشاوندان، مستخدمان، برده ها و کارگران نسبت داده می شود. سپس در نتیجه رشد طبقه متوسط یا سرمایه داری خانواده محدودتر به وجود آمد. 50 […]
سبد خرید