گچ کاری

نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده گچ کاری

5,000 تومان
قرارداد آماده گچ کاری قرارداد آماده گچ کاری بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 11 ماده و 4 تبصره در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده گچ کاری شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد  اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد   نحوه پرداخت مدت قرارداد مشخصات […]
سبد خرید