جزوه وصایای امام (ره)

تصویر شاخص

جزوه وصایای امام (ره)

جزوه وصایای امام (ره) شامل مباحث زیر می باشد

اينجانب مناسب مي دانم كه شمه اي كوتاه و قاصر در باب « ثقلين » تذكر دهم؛ نه از حيث مقامات غيبي ومعنوي وعرفاني، كه قلم مثل مني عاجز است.

از جسارت در مرتبه اي كه عرفان آن برتمام دايره وجود، از ملك تا ملكوت اعلي و ازآنجا تا لاهوت و آنچه درفهم من و تو نايد، سنگين و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگويم ممتنع است؛

و كه از هرچيز اكبر « ثقل كبير » و « ثقل اكبر » نه از آنچه بربشريت گذشته است، از مهجور بودن از حقايق مقام والاي است جز ثقل اكبر كه اكبر مطلق است؛ و نه از آنچه گذشته است

براين دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتيان بازيگر كه شمارش آن براي مثل مني ميسر نيست با قصور اطلاع و وقت محدود؛ بلكه مناسب ديدم اشاره اي گذرا و بسيار كوتاه ازآنچه براين دو ثقل گذشته است بنمايم.

شايد جمله لَنْ يفْتَرِقا حتّي يرِدا علَي الْحوض اشاره باشد بر اينكه بعد از وجود مقدس رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم هرچه بر يكي از اين دو گذشته است برديگري گذشته است و مهجوريت هر يك مهجوريت ديگري است، تا مقام اتصال كثرت به وحدت است و « حوض » وارد شوند.

و آيا اين « حوض » آنگاه كه اين دو مهجور بر رسول خدا در اضمحلال قطرات در دريا است، يا چيز ديگر كه به عقل و عرفان بشر راهي ندارد. و بايد گفت آن ستمي كه از طاغوتيان بر اين دو وديعه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم گذشته، بر امت مسلمان بلكه بر بشريت گذشته است كه قلم از آن عاجز است.

و ذكر اين نكته لازم است كه حديث « ثقلين » متواتر بين جميع مسلمين است و [در] كتب اهل سنت از صحاح شش گانه ا كتب ديگر آنان، با الفاظ مختلفه و موارد مكرره از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم به طور متواتر نقل شده است.

و اين حديث شريف حجت قاطع است برجميع بشر بويژه مسلمانان مذاهب مختلف؛ و بايد همه مسلمانان كه حجت بر آنان تمام است جوابگوي آن باشند؛ و اگرعذري براي جاهلان بي خبر باشد براي علماي مذاهب نيست .

اكنون ببينيم چه گذشته است بر كتاب خدا، اين وديعه الهي و ماترك پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم  مسائل أسف انگيزي كه بايد براي آن خون گريه كرد، پس از شهادت حضرت علي (ع) شروع شد.

خودخواهان و طاغوتيان، قرآن كريم را وسيله اي كردند براي حكومتهاي ضد قرآني؛ و مفسران حقيقي قرآن و آشنايان به حقايق را كه سراسر قرآن را از پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم دريافت كرده بودند و نداي اِنّي تارك فيكُم الثقلان در گوششان بود با بهانه هاي مختلف وتوطئه هاي از پيش تهيه شده،

آنان راعقب زده و با قرآن، در حقيقت قرآن را كه براي بشريت تا ورود به حوض بزرگترين دستور زندگاني مادي ومعنوي بود و است از صحنه خارج كردند؛ و برحكومت عدل الهي كه يكي از آرمانهاي اين كتاب مقدس بوده و هست خط بطلان كشيدند .

انحراف از دين خدا وكتاب و سنت الهي را پايه گذاري كردند، تا كار به جايي رسيد كه قلم از شرح آن شرمسار است.

و هرچه اين بنيان كج به جلو آمد كجي ها و انحراف ها افزون شد تا آنجا كه قرآن كريم را كه براي رشد جهانيان و نقطه جمع همه مسلمانان بلكه عائله بشري، ازمقام شامخ احديت به كشف تام محمدي (ص) تنزل كرد كه بشريت را به را از شرّ شياطين و طاغوتها رها سازد و جهان را به قسط وعدل « علم الاسماء » آنچه بايد برسند ، برساند

و اين وليده رساند و حكومت را به دست اولياء الله، معصومين عليهم صلوات الاولين والآخرين بسپارد تا آنان به هر كه صلاح بشريت است بسپارند چنان از صحنه خارج نمودند كه گويي نقشي براي هدايت ندارد و كار به جايي رسيد

كه نقش قرآن به دست حكومتهاي جائر و آخوندهاي خبيثِ بدتر از طاغوتيان وسيل هاي براي اقامه جور و فساد و توجيه ستمگران ومعاندان حق تعالي شد

واژه های کلیدی: وصایای امام

  • جزوه وصایای امام (ره)
  • شامل متن کامل وصایای امام می باشد
  • شامل 35 صفحه می باشد

فهرست

حدیث ثقلین  حجت قاطع است بر جمیع بشر

پایه گذاری انحراف از دین خدا وکتاب و سنت الهی

کاری کردند که قرآن نقشی جز در گورستانها و مجالس مردگان نداشت

بهر هبرداری از اسلام عزیز و قرآن کریم برای هدم آ نها

ما مفتخریم که مذهب ما «جعفری » است

زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می زنند

دشمنان ملت و مستضعفان جهان

راه مستقیم الهی نه به شرق وابسته است و نه به غرب

آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است

تفاوت انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب ها

اسلام و حکومت اسلامی، ودیعه ای الهی

رمز بقای انقلاب اسلامی

توطئه ها و شایع ههاعلیه جمهوری اسلامی

قبل از آشنایی به مسائل، به اشکال تراشی برنخیزید

کوشش برای اسلامی کردن این کشور

ایمان و اطمینان به غیب در ملت ایران

یک وصیت به مخالفان جمهوری اسلامی

یک وصیت به ملت شریف ایران

یک توصیه به مجلس و دولت

یک توصیه به ملتهای اسلامی

به انزوا کشاندن روحانیت؛ از نقش ههای شیطانی قدرت ها

پیوند دوستی و تفاهم دانشگاهیان و جوانان با روحانیان و طلاب

قصه غم انگیز وابستگی به غرب و شرق

فرنگی مآبی از سر تا پا

جوان ها ثابت کردند که اگر بخواهیم می توانیم

از توطئه های بزرگ؛ به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت

در دانشگاه نقشه آن است که

تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی

وکلای دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی را به مجلس بفرستید

روحانیت و مراجع معظم خود را از مسائل جامعه کنار نکشند

جلوگیری از نفوذوابستگان به دو قطب استعمارگر وغرب یا شرقزدگان

نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد

اقلیت ها وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوریاسلامی انتخاب نمایند

شورای نگهبان تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند

ملت شریف در تمام انتخابا تها در صحنه باشند

همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام م یباشند

اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس متعهد به اسلام باشند

رهبری وظیفة سنگین و خطرناکی است

شورای عالی قضایی دادگستری را متحول نمایند

تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است

قیام برای نظام دادن به حوز هها لازم و ضروری است

فقه سنتی باید محفوظ بماند

مراقبت از قوه مجریه

وصیت اینجانب به وزرای مسئول

وصیت من به وزراری کشور

وصیت من به وزراری خارجه در این زمان و زمانهای بعد

کشورهای اسلامی انتظار نداشته باشند کسی از خارج ، در رسیدن به اسلام و پیاده کردن احکام اسلام به آ نها کمک کند

وزرارت ارشاد برای تبلیغ حق مقابل باطل کوشش کند

وزرارت ارشاد برای تبلیغ حق مقابل باطل کوشش کند

تبلیغ تنها به عهده وزارت ارشاد نیست

مسئلة مراکز تعلیم و تربیت از کودکستانها تا دانشگاهها

قوای مسلح انتظامی و سپاهی و مردمی، این افتخار بزرگ را آفریدند

قوای مسلح خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند

قوای مسلح خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند

نباید در علوم پیشرفته به یکی از دو قطب وابسته شویم

ابزارهای تخدیر ملت ها

نگذارند دستگاههای خبری از اسلام منحرف شوند

نصیحت و وصیت من به گروهها و گروهکها

بازی خوردگان گروهکها

وصیت به چپ گرایان: چه شده که دل به چند «ایسم » خوش کرد هاید؟

کمونیست امریکایی

صد افسوس که این انقلاب دیر تحقق پیدا کرد

وصیت من به نویسندگان و روشنفکران و اشکالتراشان

چرا کمک نم یکنید و شکایت دارید؟

اسلام سرمای هداری ظالمانه را به طور جدی محکوم م یکند

قطب ظالم چپاولگر سرمای هداری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی

ثروت های خود را در فعالی تهای سازنده به کار اندازید

روحانیون و روحان ینماها

بعد از ظهور،گمان نکنید که یک معجزه شود و یکروزه عالم اصلاح شود

وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان

از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عُمال سرسپردة آنان نترسید

روحانیون و روحان ینماها

شما راهی را م یروید که تنها راه تمام انبیا و راه سعادت مطلق است

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا

وصایای امام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه وصایای امام (ره)

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

قوانین ارسال دیدگاه در سایت رابینیا :

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید.
نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید.
چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه وصایای امام (ره)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت

19,000 تومان

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 21 دی 1399آخرین بروزرسانی: 27 دی 1399تعداد بازدید: 27
تعداد صفحات

64

قوانین و مزایای استفاده

  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد
  • تضمین کیفیت فایل ها
مدرس

فرشاد فرجاد

قیمت

19,000 تومان