دوره 28 روزه شکرگزاری

99,000 تومان

الزامات

  • طبق روال همیشه توصیه می کنیم حتما کلیه تمرین ها را طبق موضوع روز یادداشت کنید. برای این کار می توانید دفتر ویژه ای کنار بگذارید یا از نوت گوشی موبایل خود استفاده کنید. در صورتیکه به هر دلیل با نوشتن راحت نیستید می توانید صدای خود را در گوشی ضبط کنید اما در نظر داشته باشید نوشتن و بلند خواندن شکرگزاری ها و هر نوع جمله تاکیدی مثبت اثری چند برابر خواهد داشت.

  • در دوره ۲۸ روزه شکرگزاری خیلی مهم است به مسیر باور و تعهد داشته باشید و هر روز تمرین ها را انجام دهید.

  • لطفا درمورد دوره سپاسگزاری با دیگران صحبت نكنيد، چون بعضی ها انرژی منفی دارند. بعد از گذشت چند روز یا چند وقت با تغییرات مثبتی که در زندگی و شرایط شما پیش خواهد آمد خودشون از تغييرات شما آگاه خواهند شد.

در انبار موجود نمی باشد