رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

تصویر شاخص

 موضوع پایان نامه

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

  • این پایان نامه شامل 5 فصل به صورت کامل می باشد
  • شامل 124 صفحه به صورت word می باشد
  • این فایل به صورت رایگان می باشد

چکیده :

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با فرسودگی زناشویی در زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب بود.پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی می‏باشد. جامعه آماری را کلیه زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش 144 کارمند زن بود که از بین اداره های این شهرستان به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده شامل، مقیاس فرسودگی زناشویی پاینز و نانز، مقیاس پنج عاملی جدید شخصیت و فرم تجدیدنظر شده آن از مک کری و کاستا، مقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی اندلر و پارکر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان صورت گرفت. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن بود که موافق بودن (عامل چهارم ویژگی های شخصیتی) می تواند فرسودگی زناشویی را پیش بینی کند، اما سائر عامل ها پیش بینی کننده فرسودگی زناشویی نیستند. همچنین نتایج نشان داد که  از بین سبک های مقابله ای سبک هیجان مدار و سبک اجتنابی می توانند فرسودگی زناشویی را پیش بینی کنند. بنابراین یافته های به دست آمده نشان داد که گشودگی، موافق بودن، سبک هیجان مدار، وسبک اجتنابی توان پیش بینی فرسودگی زناشویی را دارند.

عنوان شماره                                                    فهرست                                                                        صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..3
-1-1 بیان مسئله……. ………………………………………………………………………………………………………………….4
-2-1 اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………7
1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم: مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-1- دلزدگی و دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………………………………….12
2-2- تعریف دلزدگی…………………………………………………………………………………………………………………….12
2-3- چگونگی پدیدآیی و تحول دلزدگی………………………………………………………………………………………………14
2-4- علائم دلزدگی…………………………………………………………………………………………………………………….15
2-5- دلزدگی زناشویی…………………………………………………………………………………………………………………18
2-5-1- تعریف دلزدگی زناشوئی………………………………………………………………………………………………………18
2-5-2 مبانی نظری دلزدگی…………………………………………………………………………………………………………..19
2-5-3- دلزدگی زناشوئی از دیدگاه اصالت وجودی و روان تحلیل گری…………………………………………………………..19
2-5-4- سایر دیدگاه ها دلزدگی………………………………………………………………………………………………………21
2-6- متغیرهایی که سبب تشدید دلزدگی می شوند…………………………………………………………………………….21
2-6-1- متغیرهایی که از دلزدگی پیش گیری می کنند……………………………………………………………………………23
2-7- عوامل مرتبط با دلزدگی زناشوئی………………………………………………………………………………………………24
2-7-1- استرس و دلزدگی زناشوئی………………………………………………………………………………………………….24
2-7-2- وظایف والدینی و دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………………………26
2-7-3- دلزدگی زناشویی و طول مدت ازدواج……………………………………………………………………………………….27
2-8- تفاوت روند طبیعی زندگی مشترک و دلزدگی زناشوئی……………………………………………………………………28
2-8-1- راه های جلوگیری از دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………………….29
2-9- شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………31
2-10- نظریه های شخصیت………………………………………………………………………………………………………….34
2-10-1- رویکرد روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………………………….34
2-10-2 رویکرد پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………………35
2-10-3- رویکرد شناختی…………………………………………………………………………………………………………….36
2-10-4- رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………………………………….37
2-10-5- رویکرد یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………….37
2-10-6- نظریه کتل…………………………………………………………………………………………………………………..39
2-10-7- نظریه بقراط…………………………………………………………………………………………………………………39
2-10-8- نظریه کرچمر……………………………………………………………………………………………………………….40
2-10-9- رویکرد صفات……………………………………………………………………………………………………………….41
2-11- تیپ های روان شناختی یونگ………………………………………………………………………………………………42
2-12- پیشینه تاریخی مدل پنج عامل شخصیت………………………………………………………………………………….43
2-13- عوامل پنج گانه شخصیت……………………………………………………………………………………………………46
2-13-1- روانژندی…………………………………………………………………………………………………………………….47
2-13-2- برون گرایی…………………………………………………………………………………………………………………48
2-13-3- انعطاف پذیری……………………………………………………………………………………………………………..49
2-13-4- دلپذیر بودن…………………………………………………………………………………………………………………50
2-13-5- مسئولیت پذیری و با وجدان بودن……………………………………………………………………………………….50
2-14- سبک مقابله ای……………………………………………………………………………………………………………..51
2-14-1- طبقه بندی فرآیند مقابله ای……………………………………………………………………………………………..53
2-15- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….55

فصل سوم: روش اجراي تحقیق
3-1- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..58
3-2- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….58
3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..59
3-4- نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………59
3-5- ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..59
3-5-1- پرسشنامه فرسودگی زناشوئی…………………………………………………………………………………………59
3-5-2- سیاهه ی پنج عامل شخصیت و فرم تجدید نظر شده ی آن…………………………………………………………61
3-5-3- مقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی……………………………………………………………………………………63
3-6- روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………64
2-7- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………65

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….67
4-2- یافته های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………………………………67
4-3- یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………..71

فصل پنجم:نتیجه گیري و پیشنهادات
5-1- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………90
5-2- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….98
5-3- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….98
5-1-3- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….98
5-3-2- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………99

منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..100
فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………..101
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………….106

pn-rabete-5amele-bozorg-shaxsiyat-htz8sa.docx

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

قوانین ارسال دیدگاه در سایت رابینیا :

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید.
نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید.
چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت

150,000 تومان

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 5 آبان 1399آخرین بروزرسانی: 17 آبان 1399تعداد بازدید: 177
تعداد صفحات

124

نوع فایل

WORD

قوانین و مزایای استفاده

  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد
  • تضمین کیفیت فایل ها
مدرس

مهسا محمدی

دکترای روانشناسی عمومی
قیمت

150,000 تومان