تست رضایت زناشویی انریچ (EMSS)

-29%جدید
تست رضایت زناشویی انریچ (EMSS)

تست رضایت زناشویی انریچ جهت تشخیص رضایت افراد از زندگی زناشویی می باشد که هم اکنون می توانید آن را با کامل ترین تفسیر انجام دهید.

  • نمودار درصدی
  • نمره کل
  • تفسیر مجزا برای هر 8 مولفه
  • راهکار و پیشنهاد
  • معرفی کتاب
  • معرفی فیلم
امتیاز تست :
5/5

39,000 تومان

20 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
برای دوستاتون بفرستید :

تعداد انجام

1,950

تعداد سوالات

116 سوال

زمان تقریبی

20 دقیقه

رده سنی

بزرگسالان – نوجوانان
برای مشاهده نمونه تفسیر تست رضایت زناشویی انریچ روی لینک زیر کلیک کنید

تست رضایت زناشویی انریچ

رضایت زناشویی به عنوان یک عامل محوری در چارچوب روانشناسی خانواده مطرح می شود. به جرات می توان گفت که رضایت زناشویی عملکرد موثر یک خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.

رضایت اعضای خانواده به خصوص رضایت از روابط زناشویی در بسیاری از مراکز مشاوره هدف اصلی و خط اول درمان به شمار می رود. رضایت زناشویی به وضعیتی اشاره دارد که در آن زن و شوهر از رابطه زناشویی خود حداکثر لذت را برده و از بودن کنار هم احساس شادمانی و رضایت دارند.

عواقب نارضایتی زناشویی

وجود نارضایتی در روابط بین همسران باعث کاهش رضایت از زندگی شده و می تواند فضای خانواده را به رنگ افسردگی و اضطراب درآورد. عدم توجه به مسائل زناشویی باعث می گردد که بی علاقگی مداوم به طلاق عاطفی منجر شده و تدوام آن باعث جدایی و طلاق دائمی گردد.

بسیاری از افرادی که در حوزه مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی فعالیت می کنند بر این باورند که عدم رضایت زناشویی می تواند مشکلات عدیده ای را برای فرزندان به همراه داشته باشد.

آسیب های ناشی از تعارض زناشویی و در نتیجه گسست خانواده باعث شده است که روانشناسان به تدوین راهبردها و روش هایی جهت آموزش زناشویی باشند. قبل از هرگونه آموزش لازم است ابتدا رضایت زناشویی خود را به طور همه جانبه ارزیابی کنید.

 

تست رضایت زناشویی انریچ (EMSS)

 

ابعاد رضایت زناشویی انریچ

آیا می دانید که رضایت زناشویی تنها یک مولفه مشخص نیست. بله رضایت زناشویی از تعامل متغیرهای مختلف به وجود آمده است. در واقع برای رضایت زناشویی بالاتر لازم است تا شما در ابعاد مختلف با همسرتان تفاهم داشته باشید. آزمون انریچ که توسط تیم رابینیا تنظیم شده است به شما کمک خواهد کرد تا میزان توافق تان را در این مولفه ها با همسرتان دریابید. درک این مسئله به شما کمک می کند تا بهتر بتوانید نسبت به روابط زوجی خود آگاهی یابید و در نتیجه نقاط ضعف روابط خودتان را اصلاح نمایید. شما با پاسخ دادن به سوالات این آزمون می توانید از شاخص های زیرآگاهی یابید:

ارزیابی رضایت زناشویی

رابینیا علاوه بر ارزیابی رضایت زناشویی شما در ابعاد مختلف به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید نقاط ضعف خود را دریافته و در نتیجه راهکار مناسب پیشنهاد شده را به کار ببندید. همچنین ما با معرفی کتاب و روش های مناسب به شما خواهیم آموخت که مسیر مناسبی را برای بهبود روابط خود با همسرتان پیش بگیرید. همچنین ما در تفسیر آزمون رضایت زناشویی به شما موارد زیر را ارائه خواهیم داد:

الف- نمودار تخصصی؛ ما به شما خلاصه وضعیتتان از رضایت زناشویی را در ابعاد مختلف خواهیم داد:

 

تست رضایت زناشویی انریچ (EMSS)

 

ب- توضیحات کامل؛ اطلاعات کامل از ابعاد چندگانه رضایت زناشویی مختص شما به صورت مجزا؛ برای شما قابل دسترس خواهد.

ج- معرفی کتاب؛ پیشنهاد کتاب علمی و کاربردی به منظور توسعه و افزایش توانایی های خودتان در هوش هیجانی

د- معرفی فیلم؛ پیشنهاد کتاب علمی و کاربردی به منظور توسعه و افزایش توانایی های خودتان در هوش هیجانی

ه- راهکارها و پیشنهادها؛ ارائه راهکارهای عملیاتی متناسب با ویژگی های شما. ما بر اساس نقاط ضعف و قوت خودتان به شما پیشنهاداتی برای بهبود رضایت زناشویی و حل تعارضاتتان خواهیم داد.

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات بین المللی:

فورز و السون(1989) با استفاده از نمونه گیری تصادفی در تحقیق ملی با 5039 زوج نشان دادند که این پرسشنامه می تواند با دقت 85-95 درصد بین زوجین خرسند و ناخرسند تمایز قائل شود.

همچنین ضریب آلفای «پرسش نامه انریچ درگزارش اولسون و فورینر(1993)، برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی 90/0، رضایت زناشویی 81/0، مسایل شخصیتی73/0، ارتباط68/0،حل تعارض 75/0 ، مدیریت مالی74/0، فعالیت های اوقات فراغت 76/0 ،رابطه جنسی48/0، فرزندان وفرزندپروری77/0، خانواده ودوستان72/0، نقش های مساوات طلبی71/0 گزارش شده است.

پرسشنامه زوجی انریچ توسط دیوید السون و امی السون در سال 2000 روی 25501 زوج متاهل اجرا شد و ضریب آلفای آن بین 80/0 تا 86/0 گزارش گردید.

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات در ایران:

ضرایب همبستگی «پرسشنامۀ انریچ» با مقیاسهای رضایت خانوادگی از 41/0 تا 60/0 و با مقیاسهای رضایت زندگی از 32/0 تا 41/0 است که نشانۀ روایی سازه آن است.

کلیه خرده مقیاسهای «پرسشنامۀ انریچ» زوجهای راضی و ناراضی را متمایز می کنند و این نشان می دهد که این پرسشنامه از روایی ملاک خوبی برخوردار است(قربانعلی پور و همکاران، 1387). سلیمانیان (1374) در یک پژوﻫﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در مورد 50 ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﻛﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪی آﻣﺎری را داﺷﺘﻨﺪ، ضریب اعتبار ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎی ﻛﺮونباخ به میزان 95/0 را به دست آورد.

در پژوهش مهدویان ضریب همبستگی پیرسون در روش باز آزمایی ( به فاصلۀ 1 هفته) برای گروه مردان 93/0، برای زنان 94/0 و برای گروه مردان و زنان 94/0 به دست آمد. این ضرایب در همین پژوهش برای خرده مقیاس رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیتهای اوقات فراغت، رابطۀ جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان، و جهت گیری مذهبی گروه زنان و مردان به ترتیب از این قرار است:

85/0، 76/0، 76/ ، 76/0، 81/0، 63/0، 69/0، 87/0، 69/0 و 73/0 . ضریب آلفای این پرسشنامه در پژوهش میرخشتی 92/0 و در فرم 47 سوالی پژوهش سلیمانیان 95/0 به دست آمده است(قربانعلی پور و همکاران، 1387). درپژوهش علیدوست و همکاران(1393) ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 74/0 بوده است.

تست رضایت زناشویی چیست؟

آزمون رضایت زناشویی یک تست استاندارد است که توسط انریچ برای ارزیابی 9 مولفه رضایت زناشویی طراحی شده است.

آیا تست رضایت زناشویی معتبر است؟

تست رضایت زناشویی آزمونی معتبر است که در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. این تست از اعتبار و روایی بسیار خوبی برخوردار می باشد.

تست رضایت زناشویی چه ویژگی هایی را می‌سنجد؟

تست رضایت زناشویی 9 مولفه رضایت زناشویی را ارزیابی می کند. این ویژگی ها عبارتند از مسائل شخصیتی، ارتباطی، حل تعارض، مدیریت مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، خانواده، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی.

چرا باید از تست رضایت زناشویی استفاده کنیم؟

تست رضایت زناشویی به شما کمک می کند تا جنبه های مهم روابط زناشویی خود را بررسی نموده و در نتیجه کیفیت زندگی زوجی خود را بهبود بخشید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تست رضایت زناشویی انریچ (EMSS)”

نظر کاربران درباره تست

سبد خرید
تست رضایت زناشویی انریچ (EMSS)

تست رضایت زناشویی انریچ (EMSS)

39,000 تومان شروع تست