سایت روانشناسی رابینیا

قراردادهای ساختمانی

نمایش 1–24 از 45 نتیجه

 • قرارداد آماده آرماتوربندی

  قرارداد آماده آرماتوربندی قرارداد آماده آرماتوربندی بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم گردیده و دارای 10 ماده و 5 تبصره و 6 صفحه گردآوری شده است قرارداد آماده آرماتوربندی دارای ماده های زیر می باشد: موضوع قرارداد اسناد و...


  12,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده اجرای کامل سقف ، تیرچه ، بلوک

  قرارداد آماده اجرای کامل سقف ، تیرچه ، بلوک قرارداد آماده اجرای کامل سقف ، تیرچه ، بلوک بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 25 ماده و 5 تبصره  در 5 صفحه گردآوری شده است...


  14,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده اسکلت بتنی

  قرارداد آماده اسکلت بتنی قرارداد آماده اسکلت بتنی بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 11 ماده و 4 تبصره در 12 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اسکلت بتنی شامل ماده های زیر میباشد...


  13,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده اسکلت فلزی

  قرارداد آماده اسکلت فلزی قرارداد آماده اسکلت فلزی بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 11 ماده و 4 تبصره در 12 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اسکلت فلزی شامل ماده های زیر میباشد...


  13,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده بتن ریزی

  قرارداد آماده بتن ریزی قرارداد آماده بتن ریزی بین کارفرما و پیمانکار تهیه تنظیم شده است و داری 10 ماده و 8 تبصره در 8 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده بتن ریزی دارای 10 ماده زیر می باشد...


  13,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده برق کاری

  قرارداد آماده برق کاری قرارداد آماده آسفالت بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 1 تبصره در 10 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده برق کاری دارای 13 ماده زیر می باشد...


  19,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده تأسیسات برقی

  قرارداد آماده تأسیسات برقی قرارداد آماده تأسیسات برقی 13 ماده و 1 تبصره تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارد و قابل اعتبار می باشد . مواد قرارداد آماده تأسیسات برقی: موضوع قرارداد اسناد و مدارک...


  17,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده تابلو برق

  قرارداد آماده تابلو برق قرارداد آماده تابلو برق در 6 صفحه، 9 ماده و 1 تبصره تهیه و گردآوری شده است. مواد قرارداد آماده تابلو برق: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد شرایط پرداخت تعهدات فروشنده...


  17,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده تخریب

  قرارداد آماده تخریب قرارداد آماده تخریب بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 9 ماده و 3 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده تخریب شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد...


  10,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها و شناژهای قائم ، تیرها ، تاوه ها (دال ها)

  قرارداد آماده تهیه وسایل و قالب بندی قرارداد آماده تهیه وسایل و قالب بندی بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 10 ماده و 7 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده تهیه...


  13,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده حفرچاه

  قرارداد آماده حفرچاه قرارداد آماده حفرچاه بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 9 ماده و 4 تبصره در 5 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده حفرچاه دارای ماده های زیر می باشد : موضوع...


  11,000 تومان

  1

 • قرارداد آماده خاکبرداری

  قرارداد آماده خاکبرداری قرارداد آماده خاکبرداری بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 11 ماده و 6 تبصره در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده خاکبرداری کاری شامل ماده های زیر میباشد : موضوع...


  13,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده داربست

  قرارداد آماده داربست قرارداد آماده داربست بین کارفرما و پیمانکار تهیه تنظیم شده است و داری 10 ماده و 2 تبصره در 5 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده داربست دارای ماده های زیر می باشد : موضوع قرارداد...


  11,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده در و پنجره

  قرارداد آماده در و پنجره قرارداد آماده در و پنجره بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 5 تبصره در 8 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده در و پنجره دارای ماده...


  13,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده درای وال

  قرارداد آماده درای وال این قرارداد آماده درای وال در 5 صفحه، 10 ماده، 3 تبصره و 30 بند تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد شامل: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد مدت قرارداد نحوه پرداخت تعهدات...


  14,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده دیوار جداکننده

  قرارداد آماده دیوار جداکننده قرارداد آماده آسفالت بین فروشنده و خریدار تهیه و تنظیم شده است و دارای 10 ماده و 3 تبصره در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده دیوار جداکننده شامل ماده های زیر میباشد :...


  10,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده رنگ آمیزی

  قرارداد آماده رنگ آمیزی قرارداد آماده رنگ آمیزی بین خریدار و کارفرما تهیه تنظیم شده است و داری 14 ماده و در 4 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده رنگ آمیزی دارای ماده های زیر می باشد : موضوع...


  15,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده ساخت

  قرارداد آماده ساخت این قرارداد در 3 صفحه 12 ماده، دو نسخه تنظیم و هردو نسخه دارای حکم واحد می باشد . مواد قرارداد: موضوع قرارداد مبلغ قرارداد مدت قرارداد نحوه پرداخت تضمین حسن انجام کار ضمانت کیفیت و مرغوبیت...


  13,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده سفت کاری

  قرارداد آماده سفت کاری قرارداد آماده سفت کاری بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 7 تبصره در 9 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده سفت کاری شامل ماده های زیر میباشد...


  10,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده سقف دمپا

  قرارداد آماده سقف دمپا قرارداد آماده سقف دمپا بین کارفرما و پیمانکار تهیه تنظیم شده است و داری 13 ماده و 6 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده سقف دمپا دارای 13 ماده زیر می باشد...


  10,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده سقف کاذب

  قرارداد آماده سقف کاذب قرارداد آماده سقف کاذب بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 6 تبصره در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده سقف کاذب شامل ماده های زیر میباشد...


  14,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده سنگ کاری

  قرارداد آماده سنگ کاری قرارداد آماده سنگ کاری بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 5 تبصره در 8 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده سنگ کاری شامل ماده های زیر میباشد...


  10,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده سیمان کاری

  قرارداد آماده سیمان کاری قرارداد آماده سیمان کاری بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 5 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده سیمان کاری شامل ماده های زیر میباشد...


  10,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده شیشه دوجداره

  قرارداد آماده شیشه دوجداره قرارداد آماده شیشه دوجداره بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 5 تبصره در 4 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده شیشه دوجداره شامل ماده های زیر میباشد...


  17,000 تومان

  0

0
  صورتحساب شما
  صورتحساب شما خالی استبازگشت به فروشگاه