سایت روانشناسی رابینیا

نرم افزار های روانشناسی

مشاهده همه 23 نتیجه

 • نرم افزار MBTI

  نرم افزار نرم افزار MBTI * نرم افزار نرم افزار MBTI به صورت اکسل می باشد. * نرم افزار MBTI مایرز و بریگز با توجه به مفاهیم نظری کارل یونگ، کارشان را شروع نمودند و بعد با بسط دادن آن،...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار استرس شغلی بیمارستانی

  نرم افزار استرس شغلی بیمارستانی *نرم افزار استرس شغلی بیمارستانی به صورت اکسل می باشد. * این پرسشنامه به منظور سنجش عوامل استرس­ زا در محیط های کاری (به ویزه در محیط های بیمارستانی و درمانی) تدوین و طراحی شده...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار استرس شغلی کارکنان HSE

  نرم افزار استرس شغلی کارکنان *نرم افزار استرس شغلی کارکنان به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه استرس شغلی HSE(Job Stress Questionnaire)  به منظور سنجش استرس‌های مربوط به کار طراحی شده است. پرسشنامه استرس شغلی HSE، توسط سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان(Health and...


  67,000 تومان

  1

 • نرم افزار افسردگی – اضطراب و استرس

  نرم افزار افسردگی - اضطراب و استرس *نرم افزار افسردگی - اضطراب و استرسبه صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) برای سنجش سازه‌های روانشناختی افسردگی، اضطراب و استرس ساخته شده است. نسخه اصلی این مقیاس دارای...


  68,000 تومان

  0

 • نرم افزار باورهای غیر منطقی جونز ۱۰۰ سوالی

  نرم افزار باورهای غیر منطقی جونز 100 سوالی *نرم افزار باورهای غیر منطقی جونز به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی دارای ۱۰۰ سوال بوده و از طریق این سوالات ۱۰ خرده مقیاس را بررسی می...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار خلاقیت دکتر عابدی

  نرم افزار خلاقیت دکتر عابدی *نرم افزار خلاقیت دکتر عابدی به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه سنجش خلاقیت که به آزمون سنجش خلاقیت عابدی (CT) مشهور است بر اساس نظریه تورنس درباره خلاقیت و در سال ۱۳۶۳ به وسیله...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار خودکار آمدی عمومی

  نرم افزار خودکار آمدی عمومی *نرم افزار خودکار آمدی عمومی به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه خودکارآمدی عمومی  داراي 10 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند

  نرم افزار رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند *نرم افزار رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند به تمایل دانش آموزان در رابطه با رشته تحصیلی که قرار است ادامه دهند...


  79,000 تومان

  1

 • نرم افزار سبک تفکر (استرنبرگ – واگنر TSI)

  نرم افزار سبک تفکر *نرم افزار سبک تفکر به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه (TSI) به وسیله استرنبرگ و واگنر در سال ۱۹۹۲ طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 104 سوال است...


  67,000 تومان

  0

 • نرم افزار سلامت عمومی

  نرم افزار سلامت عمومی *نرم افزار سلامت عمومی به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه سلامت عمومی توسط گلدبرگ در سال ۱۹۷۲ ابداع‌شده و هدف از طراحی آن کشف و شناسایی اختلالات روانی در مراکز درمانی و موقعیت‌های مختلف بوده...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار سنجش سطوح نیاز ۱

  نرم افزار سنجش سطوح نیاز 1 *نرم افزار سنجش سطوح نیاز 1 به صورت اکسل می باشد. * نرم افزار سنجش سطوح نیاز 1 نیاز: عبارت است از چیزی در درون فرد که او را به فعالیت و انجام کار...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار شخصیت SCL90

  نرم افزار شخصیت SCL90 * نرم افزار شخصیت SCL90 به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه scl-90 یکی از پراستفاده ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی است. این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال برای ارزشیابی نشانه های روانی است و به وسیله پاسخگر گزارش...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار شخصیت ایزنک

  نرم افزار شخصیت ایزنک * نرم افزار شخصیت ایزنگ به صورت اکسل می باشد. * یکی از انواع پرسش‌نامه‌های شخصیت، پرسش‌نامه شخصیت آیزنک است که توسط آیزنک و سی بیل در سال ۱۹۶۵-۱۹۷۶ تدوین شده است. آیزنک، فعالیت در زمینه...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار شخصیت مینه سوتا ( MMPI-2 )

  نرم افزار شخصیت مینه سوتا ( MMPI-2 ) * نرم افزار شخصیت مینه سوتا ( MMPI-2 ) به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه شخصیتی چند وجهی MMPI-2 یکی از پر مصرف ترین آزمون های شخصیتی بالینی است که بیش...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار شخصیت نئو ( فرم بلند )

  نرم افزار شخصیت نئو ( فرم بلند )  *نرم افزار شخصیت نئو ( فرم بلند )  به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه شخصیت نئو ( فرم بلند )  به لحاظ انعکاس ۵ عامل اصلی امروزه به‌عنوان یک مدل فراگیر...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار فرسودگی شغلی

  نرم افزار فرسودگی شغلی *نرم افزار فرسودگی شغلی به صورت اکسل می باشد. * فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است. بدین ترتیب که شخص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار می‌کند...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار فرسودگی شغلی مسلش

  نرم افزار فرسودگی شغلی مسلش *نرم افزار فرسودگی شغلی مسلش به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (Maslach Burnout Inventory) در سال 1981 توسط مسلش یا ماسلاچ یا مزلاچ (Maslach, 1981) برای معلمان ساخته شد.پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ، ابزاری استاندارد...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار مدیریت تعارض رابینز

  نرم افزار مدیریت تعارض * نرم افزار مدیریت تعارض به صورت اکسل می باشد. * برای تعیین سبک مدیریت تعارض کارکنان از پرسشنامه استاندارد رابینز (۲۰۰۳) استفاده شده است که جهت بهبود انتقال مفاهیم، تعدادی از عبارات این ترجمه ویرایش شده اند....


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار هوش اخلاقی

  نرم افزار هوش اخلاقی * نرم افزار هوش اخلاقی به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی در اخلاقیات، اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است. این پرسشنامه دارای 40...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار هوش فرهنگی آنگ و ارلی

  نرم افزار هوش فرهنگی * نرم افزار هوش فرهنگی به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه هوش فرهنگی  توسط آنگ و ارلی در سال 2004 ساخته شد و دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی هوش فرهنگی و ابعاد آن...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار هوش معنوی جامع فرم بلند ISIS

  نرم افزار هوش معنوی جامع *نرم افزار هوش معنوی جامع به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه هوش معنوی (فرم بلند)، توسط آمرام و درایر در سال (۲۰۰۷) برای سنجش هوش معنوی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار هوش هیجانی بار – ان

  نرم افزار هوش هیجانی بار - ان * نرم افزار هوش هیجانی بار - ان به صورت اکسل می باشد. * نرم افزار هوش هیجانی بار - ان بار- ان (۱۹۹۶ نقل از بار – ان و پارکر ۲۰۰۰) مفهوم...


  79,000 تومان

  0

 • نرم افزار هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۸ سوالی

  نرم افزار هوش هیجانی برادبری و گریوز 28 سوالی * نرم افزار هوش هیجانی برادبری و گریوز 28 سوالی به صورت اکسل می باشد. * پرسشنامه هوش هیجانی۲۸ ماده ای برادبری و گریوز در سال (۲۰۰۴) با هدف ارزیابی میزان هوش...


  79,000 تومان

  0

0
  صورتحساب شما
  صورتحساب شما خالی استبازگشت به فروشگاه