سایت روانشناسی رابینیا

قراردادهای تجاری و بازرگانی

نمایش 1–24 از 49 نتیجه

 • قرارداد آماده اجاره به شرط تملیک خودرو

  قرارداد آماده اجاره به شرط تملیک خودرو این قرارداد در 2 صفحه و 9 ماده تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد آماده اجاره به شرط تملیک خودرو: طرفین قرارداد موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک مدت...


  16,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده اجاره خودرو

  قرارداد آماده اجاره خودرو قرارداد آماده اجاره خودرو بین مستاجر و موجر تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و 1 تبصره و در 3 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اجاره خودرو  شامل ماده های زیر...


  20,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده اجاره خودرو سواری با راننده

  قرارداد آماده اجاره خودرو سواری با راننده قرارداد آماده اجاره خودرو سواری با راننده بین کارفرما ، طرف قرارداد، امور مالی تهیه و تنظیم شده است و دارای 19 ماده و 47 بند در 4 صفحه گردآوری شده است ....


  16,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده اعطای عاملیت فروش محصولات

  قرارداد آماده اعطای عاملیت فروش محصولات در 2 صفحه، 10 ماده و 12 تبصره تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: موضوع قرارداد ارزش کالا مدت قرارداد نحوه پرداخت تعهدات شرکت تعهدات عامل حل و فصل اختلافات فسخ قرارداد فورس...


  16,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده اعطای نمایندگی

  قرارداد آماده اعطای نمایندگی در 3 صفحه، 9 ماده ، 11بند و 1 تبصره تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد آماده اعطای نمایندگی: مشخصات موضوع قرارداد مدت قرارداد شرایط مالی تعهدات رعایت موازین و مقررات کشوری فسخ قرارداد تعيين...


  18,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده بازرگانی داخلی

  قرارداد آماده بازرگانی داخلی قرارداد آماده بازرگانی داخلی بین بانک و شخص یا شرکت تهیه و تنظیم شده است و دارای 25 ماده و 3 تبصره  در 5 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده بازرگانی داخلی شامل ماده های...


  14,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری

  قرارداد آماده بيع قطعی منقول يک دستگاه اتومبيل سواری قرارداد آماده بيع قطعی منقول يک دستگاه اتومبيل سواری در یک صفحه و 2 بند تهیه و تنظیم گردیده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این...


  16,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

  قرارداد آماده بيمه تمام خطر مقاطعه كاران قرارداد آماده بيمه تمام خطر مقاطعه كاران در 9 صفحه و 38 بند تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد...


  14,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده بیمه حوادث گروهی یک شرکت

  قرارداد آماده بيمه حوادث گروهی يک شركت قرارداد در 3 صفحه، 12 ماده و 8 تبصره تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را...


  18,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

  قرارداد آماده بيمه عمر زمانی كاركنان این قرارداد بین بیمه گزار و بیمه گر در 2 صفحه، 12 ماده و 7 تبصره منعقد می گردد. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد...


  19,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده بیمه نامه تمام خطر نصب

  قرارداد آماده بيمه نامه تمام خطر نصب قرارداد آماده بيمه نامه تمام خطر نصب 4 صفحه و 9 بند تهیه و تنظیم گردیده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا...


  14,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده پارتیشن

  قرارداد آماده پارتیشن این قرارداد در 5 صفحه، 11 ماده و 4 تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. مواد قرارداد آماده پارتیشن: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مشخصات اجرا مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت تعهدات فروشنده تعهدات خریدار...


  13,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه و شرکت

  پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه و شركت پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه و شركت در 2 صفحه و 10 ماده تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد...


  دانلود رایگان!

  0

 • قرارداد آماده پست مستقیم

  قرارداد آماده پست مستقيم قرارداد آماده پست مستقيم در 4 صفحه، 13 ماده و 5 تبصره گردآوری شده است. مواد قرارداد: ‌مقــدمه موضوع قرارداد ‌مدت قرارداد مابه الازاي قرارداد محدوده جغرافيائي قرارداد تعهدات پست تعهدات طرف قرارداد فسخ قرارداد‌ قطعيت...


  15,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده تامین اتومبیل

  قرارداد آماده تامين اتومبيل قرارداد آماده تامين اتومبيل در 4 صفحه،25 ماده و 4 بند تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: مشخصات اتومبيل موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد ساير شرايط و... نکته: فایل به صورت WORD می باشد...


  16,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده تامین اتومبیل

  قرارداد آماده تامین اتومبیل قرارداد آماده تامین اتومبیل بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم گردیده و شامل 25 ماده می باشد و در 2صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده تامین اتومبیل شامل ماده های زیر می باشد :...


  13,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده ترخیص کالا

  قرارداد آماده ترخیص کالا قرارداد آماده ترخیص کالا در 1 صفحه و 5 بند تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد...


  15,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده تمدید اجاره کمپرسور

  قرارداد آماده تمدید اجاره کمپرسور قرارداد آماده تمدید اجاره کمپرسور در 1 صفحه و 3 ماده تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را...


  12,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده توزیع اتاق بازرگانی بین المللی

  قرارداد آماده توزيع اتاق بازرگانی بين المللی این قرارداد در 21 صفحه، 25 ماده و 62 بند تهیه و تنظیم گردیده است. مواد قرارداد: منطقه و كالا حسن نيت وظايف توزيع كننده تعهد عدم رقابت سازماندهي فروش تبليغات و نمايشگا...


  11,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده تولید درس الکترونیکی

  قرارداد آماده توليد درس الكترونيكی اين قرارداد در چهارده ماده، شش تبصره و در دو نسخه در تاريخ امضاء قرارداد تهيه و تنظيم و به امضاي طرفين رسيده است ، هر نسخه از آن حكم واحد را داشته و از...


  13,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده تولید قطعه

  قرارداد آماده توليد قطعه قرارداد آماده توليد قطعه بین شرکت های تولیدی تهیه و تنظیم شده است و دارای 10 ماده و 2 تبصره در 3 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده توليد قطعه شامل ماده های زیر میباشد...


  16,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده خدمات تبلیغات اینترنتی

  قرارداد آماده خدمات تبلیغات اینترنتی قرارداد آماده خدمات تبلیغات اینترنتی ما بین شرکت ارائه دهنده تبلیغات و شرکت تبلیغ دهنده تهیه و تنظیم میشود و دارای 9ماده و 12 تبصره و 5 صفحه می باشد قرارداد آماده خدمات تبلیغات اینترنتی...


  19,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده خرید سلف در قبال وثیقه غیرمنقول

  قرارداد آماده خريد سلف در قبال وثيقه غيرمنقول این قرارداد در 3 صفحه، 7 ماده گردآوری شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد...


  11,000 تومان

  0

 • قرارداد آماده خرید

  قرارداد آماده خرید قرارداد آماده خرید بین فروشنده و خریدار تهیه و تنظیم شده است و دارای 24 ماده و 11 تبصره و در 9 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده خرید سایت شامل ماده های زیر می باشد...


  15,000 تومان

  1

0
  صورتحساب شما
  صورتحساب شما خالی استبازگشت به فروشگاه