جزوه مبانی مشاوره و راهنمایی (رشته روانشناسی)Booklet of Principles of Counseling and Guidance (Psychology)
جزوه مبانی مشاوره و-راهنمایی-(رشته-روانشناسی)
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

جزوه مبانی مشاوره و راهنمایی (رشته روانشناسی)Booklet of Principles of Counseling and Guidance (Psychology)

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

7,000 تومان

توضیحات محصول

جزوه مبانی مشاوره و راهنمایی (رشته روانشناسی)

جزوه مبانی مشاوره و راهنمایی (رشته روانشناسی)

مشاوره و راهنمایی

مشاوره به معنای همکاری کردن و رأی و نظر دیگری را در انجام کاری خواستن است. تعاریف متعددی از مشاوره به عمل آمده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود:
به نظر پاترسون، مشاوره جریانی است که در آن وجود ارتباط خاص بین مراجع و مشاور ضرورت دارد. مراجع معمولاً با مسأله و مشکل عاطفی مواجه است و مشاور در ارائه راه حل برای مشکلات عاطفی تخصص دارد.

از طریق برقراری رابطه مشاورهای، مشاور به مراجع کمک میکند تا راه حلی برای مشکلش پیدا کند. پاترسون مشاوره را یکی از خدمات راهنمایی می شمارد و ارائه اطلاعـات صرف و پند و اندرز دادن را مشاوره محسوب نمیکند.

مک دانیل مشاوره را یک سلسله تماس های حضـوری بـین مشـاور و مراجـع میداند، که از طریق آن مراجع به تفکر در مورد نگرشها و امکاناتش تشویق مـیشـود و روشهـای سـازگاری مـؤثر بـا دیگـران را می آموزد و ترکسلر عقیده دارد مشاوره صرفاً حل مشکلات آنی مراجع نیست بلکه سبب افـزایش اعتمـاد بـه نفـس و رشـد فکـری مراجع میشود.

به نظر پپینسکی از طریق مشاوره، مشکلات کنشی نسبتاً سطحی مراجع که خـود در اثـر یـادگیری پدیـد آمـدهانـد، درمـان می شود. به اعتقاد رابینسون، از طریق مشاوره سازش مراجع با خود و دیگران و نیز مسئولیت پـذیری و بلـوغ عـاطفی وی افـزایش می یابد.

گوستاد نیز مشاوره را رابطه ای آموزشی بین مراجع و مشاور تلقی میکند که در آن بر یادگیری تأکیـد مـیشـود. بـه نظـر آرکابل مشاوره جریان تخصصی بین مشاور و مراجع است که بوسیله آن مراجـع بـه تحلیـل مشـکلش اقـدام مـیکنـد و بـر نکـات ناشناخته شخصیت خود آگاهی مییابد و به جستجوی راه حل برمی آید.

از دیدگاه ویلیامسون، مشاوره جریانی آموزشی است که به رشد شخصیت میانجامد. بـه نظـررن مشـاوره رابطـه ای هدفـدار و پویاست که مراجع را در خودشناسی و تصمیم گیری و ارضای نیازهایش یاری میدهد.

به نظر شرتزر و استون مشاوره یک جریـان یادگیری است که بدان وسیله مراجع مطالبی را درباره خود و مناسباتش می آموزد. به نظر دینک مایر – که از پیروان روانشناسـی فردی است – در مشاوره مراجع نحوه برقراری ارتباط با دیگران را می آموزد و شیوه های معقول برای ارضا نیازهایش را یاد میگیرد و از احساسات ناشناخته خود آگاه میشود و پس از تعیین اهداف زندگی، راه رسیدن به آنها را معین مـی سـازد.

اسـتفلر و گرانـت مشاوره را رابطه ای یاری دهنده میدانند که مراجع پس از شناخت خصوصیات خود تصمیم گیری معقول را می آمـوزد و هکنـی و نای مشاوره را جریانی تخصصی میدانند که از طریق آن ارتباط، مراجع به حل مشکل توفیق می یابد.

جمع بندی تعاریف ارائه شده در زمینه مشاوره ما را به این نتیجه میرساند که اولاً در مشاوره برقراری تعامل و رابطـه مـداوم و هدفدار بین مراجع و مشاور ضروری است، ثانیاً هدف غایی اتخاذ تصمیمی معقول و منطقی است که با نیازها و امکانـات شخصـی و اجتماعی مراجع سازگار باشد

راهنمایی به معنای دلالت، هدایت و راهبری کردن است. این تعریف کلی و عـام بـه توجیـه بیشـتری نیـاز دارد. راهنمـایی بـه ارزشهای راهنما بستگی دارد و در ارتباط با نگرشها و اعتقادات وی معنای خاص و مشخصی پیدا مـیکنـد. همچنـین شـیوههـای اجرای راهنمایی برای افراد گوناگون – حتی آنانی که مشکلات به ظاهر مشابهی دارند- متفاوت است.

ابزار و وسایل متعدد از جمله کتاب و جدول و سخنرانی نیز نقش راهنما را ایفا می کننـد و بیـنش فـرد را بـرای تصـمیم گیـری مناسب افزایش میدهند. اگر نصیحت و پند به صورت ارتباط متقابل باشد، ممکن است فرد را در جهت معین راهنمایی کند.

راهنمایی به عنوان یک مفهوم نظری کمک به فرد در زمینهای مشخص و از دیدگاه معینی است. راهنمایی به عنـوان یـک امـر تربیتی، مجموعه تلاشها و کوشش هایی است که دانش آموزان را در بهتر شناختن خویش در تمامی ابعاد وجودیشان یاری مـیدهـد. راهنمایی به عنوان یک خدمت تربیتی به مجموعه روشها و جریاناتی اطلاق میشود که از طریق ایجاد رابطه یاریدهنـده نهایتـاً بـه حل مشکل دانشآموز می انجامد.

راهنمایی از نظر شرتزر و استون: راهنمایی تلاش پویایی است که انسان را در خودشناسی و آشنایی با پیرامون یاری میدهد. راهنمایی از نظر ترکسلر : فعالیتی است که انسان را از توانایی ها و رغبت هایش آگاه میسازد و سبب میشود فرد پس از شـناخت توانایی ها و محدودیت هایش در جهت زندگی بهتر گام بردارد. مک دانیل: راهنمایی کمک به فرد است تا بتواند فرصتهای تحصیلی، شغلی و شخصی را آگاهانـه تشـخیص دهـد و بیشـترین بهره را ببرد.

واژه های کلیدی: مشاوره و راهنمایی، سوپر، گوستاد

 

  • جزوه مبانی مشاوره و راهنمایی (رشته روانشناسی)
  • دارای تعاریف مفهومی نظریه ها می باشد
  • شامل 85 صفحه می باشد

 

فهرست

تعاریف و نظریات درباره راهنمایی

تعاریف و نظریات درباره مشاوره

اهداف راهنمایی و مشاوره

تاریخچه راهنمایی و مشاوره

رویکرد های روان تحلیل گری

رویکرد های رفتاری

رویکردهای شناختی و شناخت ی رفتاری مشاوره

رویکرد های عاطفی

تشخیص، سنجش و درمان

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

راهنمایی و مشاوره افراد با ویژگیهای خاص

 

واژه های کلیدی: راهنمای، مشاوره

تعداد صفحات

85

نمایش همه مشخصات کالا
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش