آزمون‌های فرافکن

آزمون آدمک گودیناف

9,500 تومان
5,900 تومان

پرسشنامه های تحصیلی

آزمون آمادگی متروپالیتن فرم(A)

5,000 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون آندره ری

7,000 تومان
4,500 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون اندریافت موضوع (TAT)

7,000 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون اندریافت کودکان (CAT)

12,900 تومان
10,000 تومان
6,500 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون جملات ناتمام راتر

5,900 تومان
6,500 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون خانه درخت آدم (HTP)

5,900 تومان

پرسشنامه های روانشناسی

توضیحات پرسشنامه

پرسشنامه چیست ؟

پرسشنامه (Questionnaire) یکی از ابزاری است که دارای سوالات و یا عباراتی می‌باشد و روانشناسان برای گردآوری اطلاعات از آن استفاده می‌کنند.

این ابزار برای اهداف متفاوتی همچون درمانی و پژوهشی به کار گرفته می‌شود.

پرسشنامه های پژوهشی را می‌توان به دو دسته کمی و کیفی تقسیم بندی کرد.

به طور کلی می‌توان گفت که به مجموعه از سوالات که دارای جواب‌های تستی و یا تشریحی کوتاه هستند و به شکل شفاهی یا کتبی به مخاطب عرضه می‌شوند.

پرسشنامه باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

اصلی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی پرسشنامه‌ها استاندارد بودن آنهاست.

پرسشنامه باید روایی یا اعتبار داشته باشد. روایی یعنی پرسشنامه دقیقا خصوصیت مورد نظر را بررسی کند.

پرسشنامه باید پایایی یا اعتماد داشته باشد. پایایی یعنی از این پرسشنامه در هر زمان و هر جامعه‌ای که استفاده شود، نتیجه مشابه و یکسان دریافت شود.

نام بنیانگذار پرسشنامه، سال بنیانگذاری، تعداد سوالات مشخص شده باشد.

سوالات پرسشنامه باید واضح و گویا باشند و فرد را دچار سردرگمی نکند.

سوالات باید جامع و کامل باشد و تمام مواردی را که پرسشنامه آن را می‌سنجد را در بر بگیرد.

پرسشنامه استاندارد باید سنجش همه جوانب اعم از: سن، موضوع، جنسیت و… را دارا باشد.

یکی دیگر از شاخص های پرسشنامه استاندارد، روش اجرای مشخص است، نحوه نتیجه گیری و نمره گذاری پرسشنامه باید مشخص و تعریف شده باشد.

پرسشنامه باید دارای هدف واضح و مشخص باشد.

انواع پرسشنامه

انواع پرسشنامه

بر اساس سوالات: پرسشنامه ها از لحاظ سوالات به دو دسته سوالات بسته پاسخ و سوالات باز تقسیم می‌شود. (تجزیه و تحلیل سوالات بسته پاسخ راحت‌تر است)

در سوالات بسته، فرد فقط از بین پاسخ‌هایی که تعیین شده باید به سوالات پاسخ دهد. (مثل سوالات چند گزینه‌ای و پنج طیف لیکرت)

در سوالات با پاسخ باز فرد آزمون دهنده با توجه به سوالات هر پاسخی که بخواهد می‌دهد. (مثلا وقتی وارد جمع دوستانه می‌شوید چه حسی دارید؟)

بر اساس ماهیت:  ماهیت پرسشنامه‌ها می‌تواند مربوط به بررسی حقایق، سلایق و همچنین رفتار و عملکرد فرد آزمون دهنده باشد.

بر اساس نحوه توزیع: امروزه بیشتر از پرسشنامه آنلاین و مداد کاغذی استفاده می‌شود.

پرکاربردترین پرسشنامه های روانشناسی

پرسشنامه شخصیت MBTI

پرسشنامه دیسک DISC

پرسشنامه هگزاکو HEXACO

پرسشنامه میلون MCMI

پرسشنامه طرحواره یانگ (SQ-SF)

و…

جمع بندی

این نکته را فراموش نکنید که دارا بودن تمامی‌ این موارد در پرسشنامه‌هایی که خریداری می‌کنید، نه تنها مهم است بلکه بسیار نیز ضروری است. همه موارد ذکر شده در پرسشنامه‌های موجود در سایت رعایت شده و با افتخار رابینیا لقب کاملترین سایت روانشناسی را از آن خود کرده است.

برای دانلود پرسشنامه، انواع پرسشنامه های دانشجویی، پرسشنامه محقق ساخت به صفحه پرسشنامه ها مراجعه کنید.