5,900 تومان
9,000 تومان
7,000 تومان
5,500 تومان
6,000 تومان
9,000 تومان
8,500 تومان
9,000 تومان
7,900 تومان
6,000 تومان
7,900 تومان
5,000 تومان

پرسشنامه ورزشی

پرسشنامه ورزشی

پرسشنامه ورزشی چیست ؟

پرسشنامه ورزشی (Sports questionnaire) یکی از ابزار سنجش بوده که دارای سوالات و یا عباراتی می‌باشد زوایای مختلف ورزش و تناسب اندام را مورد سنجش قرار می دهد.

از پرسشنامه ورزشی برای توسعه استعدادیابی ورزشی، استرس و اضطراب ورزشی، انگیزش ورزشی، اعتماد به نفس ورزشی و… استفاده می شود.

استعداد یابی ورزشی از دیدگاه پلتولا

به‌ عقیده‌ پلتولا (1992) استعدادیابی‌ «فرآیندی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ آن‌ نوجوانان‌، بر اساس‌ نتایج‌ آزمون‌های‌ مورد نظر به‌ شرکت‌ در رشته‌ ورزشی‌ که‌ احتمال‌ موفقیت‌شان‌ در آن‌ زیادتر است‌، تشویق‌ می‌شوند».

او استعدادیابی‌ را اولین‌ قدم‌ پیشرفت‌ فرد مبتدی‌ به‌ سوی‌ قهرمان‌شدن‌ معرفی‌ می‌کند و توسعه‌ استعدادها را مهم‌ترین‌ مرحله‌ بعدی‌ در روند نیل‌ به‌ موفقیت‌های‌ ورزشی‌ می‌داند.

پرسشنامه استعدادیابی ورزشی الریک و روجر در این زمینه میتواند به شما کمک کند.