پروتکل‌های روانشناسی

نمایش 1–12 از 118 نتیجه

پروتکل آرامسازی عضلانی پیشرونده

25,000 تومان
پروتکل آرامسازی عضلانی پیشرونده پروتکل آرامسازی عضلانی پیشرونده توسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها و بر اساس اخرین گایدلاین ها میباشد . پروتکل آرامسازی عضلانی پیشرونده شامل اطلاعات زیر می باشد :  این پروتکل شامل 8جلسه می باشد. این فایل دارای تمامی […]

پروتکل آزمون انشاء

15,000 تومان
پروتکل آزمون انشاء پروتکل آزمون انشاء توسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها و بر اساس اخرین گایدلاین ها میباشد . پروتکل آزمون انشاء شامل اطلاعات زیر می باشد :  این پروتکل شامل 8 جلسه می باشد. این فایل دارای تمامی توضیحات و […]

پروتکل آموزش ابراز وجود (جرات ورزی)

25,000 تومان
پروتکل آموزش ابراز وجود (جرات ورزی ) پروتکل آموزش ابراز وجود (جرات ورزی ) توسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها و بر اساس اخرین گایدلاین ها میباشد . پروتکل آموزش ابراز وجود (جرات ورزی ) شامل اطلاعات زیر می باشد :  این […]

پروتکل آموزش بهداشت روانی بلوغ

29,000 تومان
پروتکل آموزش بهداشت روانی بلوغ پروتکل آموزش بهداشت روانی بلوغ توسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها و بر اساس اخرین گایدلاین ها میباشد . پروتکل آموزش بهداشت روانی بلوغ شامل اطلاعات زیر می‌باشد: 35 صفحه 8 جلسه هر جلسه 90 دقیقه   […]

پروتکل آموزش تحلیل رفتار متقابل (TA)

29,000 تومان
  پروتکل پروتکل آموزش تحلیل رفتار متقابل (TA) پروتکل پروتکل آموزش تحلیل رفتار متقابل (TA) توسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها و بر اساس اخرین گایدلاین ها می باشد. پروتکل پروتکل آموزش تحلیل رفتار متقابل (TA) شامل اطلاعات زیر می باشد :  […]

پروتکل آموزش تفکر انتقادی

21,000 تومان
پروتکل آموزش تفکر انتقادی پروتکل آموزش تفکر انتقادی توسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها و بر اساس اخرین گایدلاین ها میباشد . پروتکل آموزش تفکر انتقادی شامل اطلاعات زیر می باشد :  این پروتکل شامل 6 جلسه می باشد. این فایل دارای […]

پروتکل آموزش حل مسئله گلدفرید و دیویدسون

29,000 تومان
پروتکل آموزش حل مسئله گلدفرید و دیویدسون پروتکل آموزش حل مسئله گلدفرید و دیویدسون توسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها و بر اساس اخرین گایدلاین ها میباشد . پروتکل آموزش حل مسئله گلدفرید و دیویدسون شامل اطلاعات زیر می باشد :  این […]

پروتکل آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

23,000 تومان
پروتکل آموزش راهبردهای شناختی یادگیری پروتکل آموزش راهبردهای شناختی یادگیری توسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها و بر اساس اخرین گایدلاین ها میباشد . پروتکل آموزش راهبردهای شناختی یادگیری شامل اطلاعات زیر می باشد :  این پروتکل شامل 10 جلسه می باشد. […]

پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی

29,000 تومان
پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی توسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها و بر اساس اخرین گایدلاین ها میباشد . پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی شامل اطلاعات زیر می باشد :  این پروتکل شامل 12 جلسه می باشد […]

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

27,000 تومان
پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» پروتکل آموزش روش درمانی (( کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی)) وسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین رفرنس ها ، اخرین گایدلاین ها می باشد که شامل : پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن […]

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

27,000 تومان
پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد توسط تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است که بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها و بر اساس اخرین گایدلاین ها […]

پروتکل آموزش مثبت نگر

33,000 تومان
پروتکل آموزش مثبت نگر پروتکل آموزش مثبت نگر توسط مجموعه تیم روانشناسی مجموعه رابینیا تهیه و گردآوری شده است بر اساس آخرین دستورالعمل ها و رفرنس ها بر اساس اخرین گایدلاین ها می  باشد که شامل : پروتکل آموزش مثبت نگر شامل اطلاعات زیر می باشد :  این پروتکل دارای 9 جلسه می باشد. دارای […]

پروتکل‌های روانشناسی

پروتکل های درمانی

پروتکل روانشناسی چیست ؟

پروتکل های روانشناسی شامل رویه های رسمی تایید شده ای میباشد که در اتاق درمان خصوصا در سیستم روان درمانی مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند مورد به مورد و بر اساس شرایط، فرهنگ، نوع اختلال و … متفاوت باشد. همچنین در رفتار درمانی نیز اغلب از همین پروتکل ها برای هدایت کردن درست درمانگر (روانشناس) در جلسه درمان استفاده میشود.

انواع پروتکل

انواع پروتکل ها به دو دسته انفرادی و گروهی تقسیم بندی میشود که در سایت روانشناسی رابینیا همه پروتکل ها به صورت کامل در دو دسته گروهی و انفرادی مشخص شده است.

برنامه درمان چیست ؟

مراحلی طراحی شده توسط درمانگر یا روانشناس است که پس از بررسی و ارزیابی مراجع در پایان هر جلسه به مراجع ارائه میکند تا مراجع از جلسه حاضر تا جلسه ی بعدی آن رویه ها و برنامه ها را اجرا و پیاده سازی کند.

پروتکل های درمانی چه کمکی به درمانگر میکند ؟

استفاده از پروتکل ها به بهبود استاندارد درمان های روانشناسی کمک می کند. مطالعه پروتکل ها می تواند به تحقیقات بالینی، افزایش آگاهی درمانگر یا روانشناسان، درمان بهتر مراجع و … کمک کند.

سبد خرید