انواع قرارداد

نمایش 1–12 از 248 نتیجه

اجاره نامه آماده املاک

5,000 تومان
اجاره نامه آماده املاک  اجاره نامه آماده املاک بین مستاجر و موجر تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و در 2 صفحه گردآوری شده است . اجاره نامه آماده املاک دارای 12 ماده زیر می باشد : طرفین قرارداد موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره مدت اجاره اجاره بها و نحوه پرداخت […]

توافقنامه آماده مطالعاتی تحقیقاتی

7,000 تومان
توافقنامه آماده مطالعاتی تحقیقاتی توافقنامه آماده مطالعاتی تحقیقاتی در 19 ماده و 5 تبصره و در 5 نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان تنظیم و بین طرفین مبادله گردید. مواد قرارداد: موضوع توافقنامه مراحل اجرائی مدت توافقنامه حق الزحمه توافقنامه و شرایط پرداخت گزارشات همکاران پروژه تسهیلات کارفرما تعهدات پیمانکار ناظر کارفرما خاتمه توافقنامه و […]

قرارداد آماده آرماتوربندی

5,000 تومان
قرارداد آماده آرماتوربندی قرارداد آماده آرماتوربندی بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم گردیده و دارای 10 ماده و 5 تبصره و 6 صفحه گردآوری شده است قرارداد آماده آرماتوربندی دارای ماده های زیر می باشد: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما موارد فسخ قرارداد […]

قرارداد آماده آسانسور

7,000 تومان
قرارداد آماده آسانسور قرارداد آماده آسانسور بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 14 ماده و 1 تبصره در 8 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده آسانسور دارای 14 ماده زیر می باشد : موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد زمان بندی انجام کار […]

قرارداد آماده آسفالت

5,000 تومان
قرارداد آماده آسفالت قرارداد آماده آسفالت بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و 2 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده آسفالت دارای 12 ماده زیر می باشد : موضوع قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت اسناد و مدارک تسلیمی به پیمانکار مشخصات فنی مدت انجام […]

قرارداد آماده آموزش

9,000 تومان
قرارداد آماده آموزش در 2 صفحه، 7 ماده برای شما کاربران گرامی سایت رابینیا تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد آماده آموزش: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد سایر شرایط تعهدات موجر ناظر قرارداد نسخ قرارداد نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم […]

قرارداد آماده آموزشگاه ها

11,000 تومان
قرارداد آماده آموزشگاه ها قرارداد آماده آموزشگاه ها در 2 صفحه و 8 ماده تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: طرفین قرارداد موضوع و اهداف قرارداد مدت قرارداد تعهدات سایت تعهدات آموزشگاه شروط فسخ قرارداد نسخ و پیوست ها نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد […]

قرارداد آماده اتصال به شبکه اینترنت

5,000 تومان
قرارداد آماده اتصال به شبکه اینترنت این قرارداد در 10 ماده و 6 تبصره در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است. مواد قرارداد آماده اتصال به شبکه اینترنت: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت وظایف و تعهدات وظایف و تعهدات مشترک فسخ قرارداد حوادث […]

قرارداد آماده اجاره استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک

11,000 تومان
قرارداد آماده اجاره استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک قرارداد آماده اجاره استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و در 3 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اجاره استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک شامل ماده های زیر میباشد : طرفين […]

قرارداد آماده اجاره استخر و آموزش شنا

5,000 تومان
قرارداد آماده اجاره استخر و آموزش شنا این قرارداد در 2 صفحه، 7 ماده و 8 بند تهیه و تنظیم گردیده است. مواد قرارداد آماده اجاره استخر و آموزش شنا: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد سایر شرایط تعهدات موجر نماینده مواد و نسخ قرارداد نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما […]

قرارداد آماده اجاره اماکن ورزشی

5,000 تومان
قرارداد آماده اجاره اماکن ورزشی این قرارداد در چهار نسخه، 12 ماده و 4 تبصره تنظیم گردیده است که هر نسخه در حکم واحد بوده و دارای اعتبار یکسان می باشد و از زمان امضاء و تنفیذ بین متعاقبین لازم الاتباع می باشد. مواد قرارداد آماده اجاره اماکن ورزشی: طرفین قرارداد موضوع قرارداد مدت قرارداد […]

قرارداد آماده اجاره به شرط تملیک

7,000 تومان
قرارداد آماده اجاره به شرط تملیک در این قرارداد 26 ماده، 8 تبصره آمده است و در 5 صفحه تهیه و تنظیم شده است. نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را در قرارداد ایجاد کنید. * طرفین می توانند علاوه بر مواد فوق، […]
سبد خرید