جزوات کارشناسی ارشد

در حال نمایش 6 نتیجه

جزوه آموزش نیروی انسانی ( رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی )

7,000 تومان
جزوه آموزش نیروی انسانی روانشناسی صنعتی و سازمانی (Industrial-organizational psychology) را در ایران با نام روانشناسی صنعتی می‌شناسند. روانشناسی صنعتی شاخه‌ای از علم روانشناسی است که نظریه‌ها و اصول روانشناسی را در سازمان‌ها پیاده می‌کند. این شاخه از دانش، بر افزایش باروری در محیط کار و مواردی همچون شرایط مناسب فیزیکی و ذهنی کارمندان تمرکز […]

جزوه انگیزش شغلی ( رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی )

7,000 تومان
جزوه انگیزش شغلی روانشناسی صنعتی و سازمانی (Industrial-organizational psychology) را در ایران با نام روانشناسی صنعتی می‌شناسند. روانشناسی صنعتی شاخه‌ای از علم روانشناسی است که نظریه‌ها و اصول روانشناسی را در سازمان‌ها پیاده می‌کند. این شاخه از دانش، بر افزایش باروری در محیط کار و مواردی همچون شرایط مناسب فیزیکی و ذهنی کارمندان تمرکز دارد. […]

جزوه بالندگی سازمانی ( رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی )

9,000 تومان
جزوه بالندگی سازمانی روانشناسی صنعتی و سازمانی (Industrial-organizational psychology) را در ایران با نام روانشناسی صنعتی می‌شناسند. روانشناسی صنعتی شاخه‌ای از علم روانشناسی است که نظریه‌ها و اصول روانشناسی را در سازمان‌ها پیاده می‌کند. این شاخه از دانش، بر افزایش باروری در محیط کار و مواردی همچون شرایط مناسب فیزیکی و ذهنی کارمندان تمرکز دارد. […]

جزوه روانشناسی مهندسی ( رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی )

7,000 تومان
جزوه روانشناسی مهندسی ( ارگونومی ) روانشناسی صنعتی و سازمانی (Industrial-organizational psychology) را در ایران با نام روانشناسی صنعتی می‌شناسند. روانشناسی صنعتی شاخه‌ای از علم روانشناسی است که نظریه‌ها و اصول روانشناسی را در سازمان‌ها پیاده می‌کند. این شاخه از دانش، بر افزایش باروری در محیط کار و مواردی همچون شرایط مناسب فیزیکی و ذهنی […]

جزوه مناسبات انسانی اسلامی در محیط کار ( رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی )

9,000 تومان
جزوه مناسبات انسانی اسلامی در محیط کار ( رشته روانشناسی صنعتی سازمانی ) روانشناسی صنعتی و سازمانی (Industrial-organizational psychology) را در ایران با نام روانشناسی صنعتی می‌شناسند. روانشناسی صنعتی شاخه‌ای از علم روانشناسی است که نظریه‌ها و اصول روانشناسی را در سازمان‌ها پیاده می‌کند. این شاخه از دانش، بر افزایش باروری در محیط کار و […]

جزوه نظریه های سازمانی ( رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی )

7,000 تومان
جزوه نظریه های سازمانی روانشناسی صنعتی و سازمانی (Industrial-organizational psychology) را در ایران با نام روانشناسی صنعتی می‌شناسند. روانشناسی صنعتی شاخه‌ای از علم روانشناسی است که نظریه‌ها و اصول روانشناسی را در سازمان‌ها پیاده می‌کند. این شاخه از دانش، بر افزایش باروری در محیط کار و مواردی همچون شرایط مناسب فیزیکی و ذهنی کارمندان تمرکز […]
سبد خرید