6,500 تومان

پرسشنامه های گوناگون

آزمون نظریه ذهن استیرنمن (TOM)

5,900 تومان
5,000 تومان

پرسشنامه های گوناگون

پرسشنامه آرزوهای آنومیک

5,000 تومان

پرسشنامه های گوناگون

پرسشنامه آنورکسیا

5,000 تومان

پرسشنامه های گوناگون

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ)

5,800 تومان
5,200 تومان
7,800 تومان
5,900 تومان

پرسشنامه های گوناگون

پرسشنامه احساس ناکامی (Entrapment)

5,500 تومان

پرسشنامه های گوناگون

پرسشنامه احساس پیری (APQ)

15,900 تومان

پرسشنامه های گوناگون

پرسشنامه احساس پیوستگی

5,000 تومان

پرسشنامه گوناگون

پرسشنامه گوناگون

پرسشنامه چیست ؟

پرسشنامه (Questionnaire) یکی از ابزاری است که دارای سوالات و یا عباراتی می‌باشد و روانشناسان برای گردآوری اطلاعات از آن استفاده می‌کنند.

این ابزار برای اهداف متفاوتی همچون درمانی و پژوهشی به کار گرفته می‌شود.

پرسشنامه های پژوهشی را می‌توان به دو دسته کمی و کیفی تقسیم بندی کرد.

به طور کلی می‌توان گفت که به مجموعه از سوالات که دارای جواب‌های تستی و یا تشریحی کوتاه هستند و به شکل شفاهی یا کتبی به مخاطب عرضه می‌شوند.

پرسشنامه گوناگون شامل چه مواردی می شود ؟

این دسته بندی همانگونه که از نامش پیداست شامل پرسشنامه های گوناگون و متفاوتی است که کاربران در موارد متعدد میتوانند از آن استفاده کنند.

  • بهداشت روانی
  • جرات ورزی
  • هیجان خواهی
  • نگرش های ناکارآمد
  • اهمال کاری
  • صبر
  • و…