پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه احساس بیگانگی اجتماعی

6,000 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه آنومی یا بی هنجاری (1391)

5,900 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان

7,000 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه ابراز وجود دانگل يولی

6,500 تومان
9,000 تومان
7,000 تومان
7,000 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه احساس غربت

5,500 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002)

7,000 تومان
7,500 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)

9,000 تومان
8,500 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه روابط بین فردی

روابط بین فردی چیست ؟

همه انسان‌ها به شکل کاملا ذاتی، افرادی اجتماعی به حساب می‌آیند و تمایل زیادی به ارتباط برقرار کردن با دیگران دارند. این ارتباط در ابتدا در سطح خانواده و پس از آن در مدرسه و جامعه گسترش پیدا میکند.

برقراری ارتباط با دیگران نیازمند آداب و قوانین خاصی است که در صورتی که نادیده گرفته شود، فرد طرد خواهد شد.

برای مطالعه کامل مهارت های ارتباطی اینجا کلیک کنید.

پرسشنامه روابط بین فردی چیست ؟ 

پرسشنامه روابط بین فردی (Interpersonal relationship questionnaire) یکی از ابزار سنجش بوده که دارای سوالات و یا عباراتی می‌باشد و روانشناسان برای اندازه گیری میزان تعاملات بین افراد از آن استفاده می‌کنند.

از پرسشنامه روابط بین فردی برای سنجش مهارت های ارتباطی، مهارت های بین فردی، حمایت اجتماعی و فردی، تعاملات اجتماعی و… استفاده می شود.

از پرکاربردترین پرسشنامه های روابط بین فردی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پرسشنامه روابط بین فردی ماتسون
  • پرسشنامه روابط بین فردی کودکان
  • پرسشنامه روابط بین فردی دانش آموزان
  • پرسشنامه اعتماد در روابط بین فردی
  • و…