5,900 تومان
5,900 تومان
5,500 تومان
5,500 تومان
13,900 تومان
5,900 تومان
5,000 تومان
5,900 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
8,500 تومان
5,200 تومان

پرسشنامه شخصیت

پرسشنامه شخصیت

شخصیت چیست ؟

کلمه شخصیت از کلمه لاتین پرسونا (Persona) نشأت گرفته که به نقاب نمایشی اشاره دارد و توسط اجراکنندگان به منظور نمایش نقش های مختلف یا پنهان کردن هویت آن ها استفاده می شود.

تعریف شخصیت در روانشناسی: شخصیت ویژگی نسبتا پایداری از رفتار، هیجان و نحوه تفکر است و سبک خاص هر فردی را در ارتباط با دنیای درونی و نحوه تعامل با محیط اجتماعی‌اش شکل می‌دهد. شخصیت هر فردی منحصر به او، با ثبات و قابل پیش بینی است.

برای کسب آگاهی بیشتر در زمینه شخصیت و انواع اختلالات آن، اینجا کلیک کنید.

پرسشنامه شخصیت چیست ؟

پرسشنامه شخصیت (Personality Questionnaire) یکی از ابزار سنجش است که دارای سوالات و یا عباراتی می‌باشد و روانشناسان برای سنجش ابعاد مختلف شخصیت و سنجش صفات شخصیتی از آن استفاده می‌کنند.

انواع پرسشنامه های شخصیت

  • تست های شخصیت
  • ارزش های شخصیتی
  • بهزیستی روانشناختی
  • خودکار آمدی، خود آگاهی، خود کنترلی، خود پنداره
  • سرسختی روانشناختی
  • عزت نفس و اعتماد به نفس

پرکاربردترین پرسشنامه های شخصیت

  1.  پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI)
  2. پرسشنامه شخصیت هگزاکو (HEXACO-PI-R)
  3. پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-PI-R)
  4. پرسشنامه شخصیتی دیسک (DISC)