5,900 تومان
5,900 تومان
5,500 تومان
5,500 تومان
13,900 تومان
5,900 تومان
5,000 تومان
5,900 تومان
5,000 تومان
8,500 تومان
29,000 تومان

پرسشنامه شخصیت

پرسشنامه امید اسنایدر

5,000 تومان

پرسشنامه شخصیت

پرسشنامه شخصیت

شخصیت چیست ؟

کلمه شخصیت از کلمه لاتین پرسونا (Persona) نشأت گرفته که به نقاب نمایشی اشاره دارد و توسط اجراکنندگان به منظور نمایش نقش های مختلف یا پنهان کردن هویت آن ها استفاده می شود.

تعریف شخصیت در روانشناسی: شخصیت ویژگی نسبتا پایداری از رفتار، هیجان و نحوه تفکر است و سبک خاص هر فردی را در ارتباط با دنیای درونی و نحوه تعامل با محیط اجتماعی‌اش شکل می‌دهد. شخصیت هر فردی منحصر به او، با ثبات و قابل پیش بینی است.

برای کسب آگاهی بیشتر در زمینه شخصیت و انواع اختلالات آن، اینجا کلیک کنید.

پرسشنامه شخصیت چیست ؟

پرسشنامه شخصیت (Personality Questionnaire) یکی از ابزار سنجش است که دارای سوالات و یا عباراتی می‌باشد و روانشناسان برای سنجش ابعاد مختلف شخصیت و سنجش صفات شخصیتی از آن استفاده می‌کنند.

انواع پرسشنامه های شخصیت

  • تست های شخصیت
  • ارزش های شخصیتی
  • بهزیستی روانشناختی
  • خودکار آمدی، خود آگاهی، خود کنترلی، خود پنداره
  • سرسختی روانشناختی
  • عزت نفس و اعتماد به نفس

پرکاربردترین پرسشنامه های شخصیت

  1.  پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI)
  2. پرسشنامه شخصیت هگزاکو (HEXACO-PI-R)
  3. پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-PI-R)
  4. پرسشنامه شخصیتی دیسک (DISC)