پرسشنامه سازمانی شغلی

نمایش 1–12 از 451 نتیجه

پرسشنامه آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (2005)

5,900 تومان
تعداد گویه : 25 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آرزوهای شغلی دنزیگر و همکاران

6,000 تومان
تعداد گویه : 25 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آمادگی فراگیران برای یادگیری الکترونیک مهرآرام و همکاران (1394)

6,500 تومان
تعداد گویه : 14 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آموزش عالی ناب نارنجی ثانی و همکاران (1400)

8,500 تومان
تعداد گویه : 35 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آوای کارکنان زهیر و اردوقان (2011)

5,500 تومان
تعداد گویه : 15 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آگاهی مدیران از شاخص های توسعه منابع انسانی مرادی و همکاران (1401)

6,500 تومان
تعداد گویه : 16 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال

5,000 تومان
تعداد گویه : 32 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اثربخشی سازمانی حمیدی

6,000 تومان
تعداد گویه : 20 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران

5,900 تومان
تعداد گویه : 8 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

5,900 تومان
تعداد گویه : 28 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی کاتلر و کلر

5,500 تومان
تعداد گویه : 15 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اثربخشی مدرسه (SE- Index)

5,200 تومان
تعداد گویه : 8 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه سازمانی شغلی 1

روانشناسی صنعتی سازمانی چیست ؟

یکی از زیرشاخه های مهم و کاربردی علم روانشناسی، شاخه روانشناسی صنعتی سازمانی است که توانسته با به کارگیری یافته های علم روانشناسی در محیط طبیعی و غیر آزمایشگاهی، نقش موثری در بهبود کیفیت زندگی و سلامت سازمانها و جامعه داشته باشد.

روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از شاخه های روانشناسی است که به دنبال افزایش رفاه و سلامت انسان در محیط کار و افزایش بهره‌وری صنایع و سازمان ها با کمک یافته های روانشناسی است.

در روانشناسی صنعتی و سازمانی، مطالعه‌ای درباره رفتار و فعالیت‌های افراد در محیط کار و سازمان‌ها است.

این حوزه به منظور بهبود بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها، طراحی شغل و سیستم‌های پاداش، توسعه رهبری و مهارت‌های ارتباطی، مدیریت تنش‌های کاری، انتخاب و جذب نیروی کار مؤثر و سایر مسائل مرتبط با ارتباط افراد در محیط کار استفاده می‌شود.

به عبارت دیگر، روانشناسی صنعتی و سازمانی با بررسی ارتباط بین انسان و سازمان، تلاش می‌کند تا شرایطی را برای ارتقای عملکرد و رضایت شغلی افراد فراهم آورد.

برخی از موضوعات مهم در روانشناسی صنعتی و سازمانی عبارتند از:

طراحی و توسعه سازمان

بررسی ساختار سازمانی، فرهنگ و ارزش‌های آن و ارتباطات داخلی و بیرونی سازمان.

انتخاب و جذب نیروی کار

طراحی فرآیندهای انتخاب و استخدام، ارزیابی کارکنان و پویایی سازمانی.

مدیریت عملکرد

طراحی و اجرای برنامه‌های بهبود عملکرد کارکنان و سیستم‌های پاداش و تشویق.

توسعه سرمایه انسانی

برنامه‌های آموزشی و رشد شغلی کارکنان و توسعه مهارت‌های رهبری.

رفاه کارکنان

تلاش برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهبود رضایت شغلی و سلامت روانی و جسمی کارکنان.

رفع تنش‌های کاری

بررسی و رفع تنش‌ها و مشکلات روانی کارکنان و ارتباطات بین‌افراد در سازمان.

در کل، روانشناسی صنعتی و سازمانی با بررسی رفتار انسان‌ها در سازمان‌ها و محیط کار، بهبود کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها و ارتقای رضایت شغلی و کیفیت زندگی کارکنان تلاش می‌کند.

 

پرسشنامه شغلی سازمانی

 

پرسشنامه سازمانی شغلی چیست ؟

پرسشنامه سازمانی شغلی (organizational questionnaire) یکی از ابزار سنجش بوده که دارای سوالات و یا عباراتی می‌باشد و روانشناسان برای سنجش رضایت شغلی کارکنان، ویژگی های شغلی، عملکرد سازمانی، عملکرد کارکنان و… از آن استفاده می‌کنند.

همچنین از پرسشنامه سازمانی شغلی منظور بررسی و اندازه‌گیری ویژگی‌های روان‌شناختی کارکنان و شرایط محیط کار در سازمان‌ها، استفاده می‌شوند.

این پرسشنامه‌ها به شکل سوالات متنوعی طراحی شده‌اند و معمولاً به صورت خودارزیابی توسط کارکنان پاسخ داده می‌شوند.

به عنوان مثال، پرسشنامه سازمانی شغلی می‌توانند شامل سوالاتی درباره عملکرد کارکنان، تنش‌های شغلی، رضایت شغلی، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی و سایر موضوعات مرتبط با سازمان باشند.

این پرسشنامه‌ها می‌توانند به عنوان یک ابزار برای تجزیه و تحلیل داده‌های روان‌شناختی کارکنان و شناسایی نیازهای سازمانی استفاده شوند.

با تحلیل پاسخ‌های کارکنان به این پرسشنامه‌ها، می‌توان به نتایجی درباره کیفیت محیط کار، عملکرد کارکنان، رضایت شغلی و دیگر ویژگی‌های مرتبط با سازمان دست یافت.

در کل، پرسشنامه های سازمانی شغلی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در بررسی شرایط سازمانی و بهبود کیفیت محیط کار و عملکرد کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برترین پرسشنامه های سازمانی شغلی

برخی از پرسشنامه های سازمانی شغلی معروف عبارتند از:

پرسشنامه رضایت شغلی، که به عنوان یکی از مهم‌ترین پرسشنامه‌ها در این حوزه شناخته می‌شود و به منظور سنجش رضایت شغلی کارکنان از شرایط محیط کار و کارکرد شخصی ایشان طراحی شده است. مانند پرسشنامه رضایت شغلی سلاسی .

پرسشنامه شناسایی نیازهای سازمانی، که به منظور شناسایی نیازهای سازمانی از نظر کارکنان طراحی شده است. مثل پرسشنامه نیازهای روانشناختی محیط کار .

پرسشنامه فرهنگ سازمانی، که به منظور شناسایی فرهنگ سازمانی و ارزش‌های آن طراحی شده است. مانند پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز.

پرسشنامه تنش‌های شغلی، که به منظور سنجش تنش‌های روانی و شغلی در محیط کار طراحی شده است. مثل پرسشنامه استرس شغلی رفیق حسنی.

پرسشنامه عملکرد کارکنان، که به منظور سنجش عملکرد کارکنان در سازمان طراحی شده است. مانند پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

به طور کلی، پرسشنامه های سازمانی شغلی می‌توانند به عنوان یک ابزار مهم در بررسی و بهبود شرایط محیط کار و عملکرد کارکنان در سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

مزایای استفاده از پرسشنامه های سازمانی شغلی

استفاده از پرسشنامه های سازمانی شغلی برای سازمان‌ها می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های مهم در بهبود شرایط محیط کار و بهبود عملکرد کارکنان در سازمان به شمار رود.

برخی از مزایای استفاده از این پرسشنامه‌ها عبارتند از:

شناسایی نیازهای سازمانی

استفاده از پرسشنامه های سازمانی شغلی می‌تواند به سازمان کمک کند تا نیازهای مختلف کارکنان خود را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آن‌ها، برنامه‌های مناسبی را طراحی کند.

بهبود عملکرد کارکنان

با استفاده از پرسشنامه های سازمانی شغلی، می‌توان به عملکرد کارکنان در سازمان دست یافت و با انجام برنامه‌های مناسب برای بهبود عملکرد، به بهره‌وری بیشتر و کاهش خطاها در سازمان کمک کرد.

رشد و توسعه سازمانی

با تحلیل پاسخ‌های کارکنان به پرسشنامه های سازمانی شغلی، سازمان می‌تواند نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و برای رشد و توسعه بهتر، برنامه‌های مناسبی را طراحی کند.

ارتقای رضایت شغلی

با استفاده از پرسشنامه های سازمانی شغلی، می‌توان به رضایت شغلی کارکنان در سازمان دست یافت و با بهبود شرایط محیط کار، به ارتقای رضایت شغلی کارکنان و کاهش نرخ ترک خدمت کمک کرد.

در کل، استفاده از پرسشنامه های سازمانی شغلی برای سازمان‌ها می‌تواند به بهبود شرایط محیط کار، رشد و توسعه سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان کمک کند.

با تحلیل پاسخ‌های کارکنان به این پرسشنامه‌ها، سازمان می‌تواند به نتایج مفیدی درباره وضعیت سازمان خود دست یافته و برای بهبود آن، برنامه‌های مناسبی را طراحی کند.

به علاوه، استفاده از این پرسشنامه‌ها می‌تواند به ارتقای رضایت شغلی کارکنان و کاهش نرخ ترک خدمت در سازمان کمک کند. در نتیجه، استفاده از پرسشنامه های سازمانی شغلی می‌تواند برای سازمان‌ها به عنوان یک ابزار مهم در بهبود شرایط کاری و بهبود عملکرد کارکنان مورد استفاده قرار گیرد.

 

پرسشنامه سازمانی شغلی

 

پرسشنامه و افزایش بهره وری سازمان

استفاده از پرسشنامه های سازمانی شغلی می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های مهم در بهبود کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها در نظر گرفته شود.

پرسشنامه های سازمانی شغلی به عنوان ابزاری برای شناسایی نیازهای کارکنان و بهبود شرایط محیط کار و همچنین افزایش رضایت شغلی کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توانند باعث بهبود کارایی و بهره‌وری سازمان شوند.

با تحلیل پاسخ‌های کارکنان به پرسشنامه های سازمانی شغلی، می‌توان نقاط ضعف و قوت سازمان را شناسایی کرد و برنامه‌هایی را برای بهبود عملکرد و کارایی سازمان اجرا کرد.

علاوه بر این، با شناسایی نیازهای کارکنان و ایجاد شرایط مناسب برای آن‌ها، می‌توان به افزایش رضایت شغلی و تعهد به کار و همچنین کاهش نرخ ترک خدمت دست یافت که این مسائل مهم در بهبود کارایی و بهره‌وری سازمان می‌تواند تاثیرگذار باشد.

در کل، پرسشنامه های سازمانی شغلی با تشخیص نیازهای کارکنان و بهبود شرایط محیط کار و افزایش رضایت شغلی، می‌توانند به افزایش کارایی و بهره‌وری سازمان کمک کنند.

بنابراین، استفاده از این پرسشنامه‌ها می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم در بهبود عملکرد و کارایی سازمان‌ها در نظر گرفته شود.

همچنین، پرسشنامه های سازمانی شغلی می‌توانند به منظور بهبود ارتباطات داخلی سازمان و تسهیل فرآیند انتقال اطلاعات و ارتباط بین اعضای سازمان استفاده شوند.

با تحلیل پاسخ‌های کارکنان به این پرسشنامه‌ها، می‌توان اطلاعات و دانش مفیدی را برای سازمان جمع‌آوری کرد و آن‌ها را به روشنی به اعضای دیگر سازمان ارائه کرد. در نتیجه، پرسشنامه های سازمانی شغلی می‌توانند به عنوان یک ابزار برای افزایش کارایی و بهره‌وری سازمان در همه جوامع کاری، از جمله تیم‌های کوچک و بزرگ، استفاده شوند.

جمع بندی نهایی

در این گفتگو، به معرفی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی و نقش پرسشنامه‌های روانشناسی در این حوزه پرداختیم.

پرسشنامه های سازمانی شغلی می‌توانند به منظور شناسایی نیازهای کارکنان، بهبود شرایط محیط کار، افزایش رضایت شغلی، بهبود عملکرد و کارایی سازمان استفاده شوند.

با تحلیل پاسخ‌های کارکنان به این پرسشنامه‌ها، سازمان می‌تواند به نتایج مفیدی درباره وضعیت سازمان خود دست یافته و برای بهبود آن، برنامه‌های مناسبی را طراحی کند.

همچنین، استفاده از پرسشنامه های سازمانی شغلی می‌تواند به افزایش کارایی و بهره‌وری سازمان، بهبود ارتباطات داخلی سازمان و تسهیل فرآیند انتقال اطلاعات و ارتباط بین اعضای سازمان نیز کمک کند.

در نتیجه، استفاده از پرسشنامه های سازمانی شغلی می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم در بهبود شرایط کاری و بهبود عملکرد کارکنان و کارایی سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

انواع پرسشنامه های سازمانی شغلی

سبد خرید