6,000 تومان
6,500 تومان
8,500 تومان
5,500 تومان
6,500 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه اثربخشی سازمانی حمیدی

6,000 تومان
5,900 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

5,900 تومان
5,500 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

6,900 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002)

7,000 تومان
5,500 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه سازمانی شغلی 1

روانشناسی صنعتی سازمانی چیست ؟

یکی از زیرشاخه های مهم و کاربردی علم روانشناسی، شاخه روانشناسی صنعتی سازمانی است که توانسته با به کارگیری یافته های علم روانشناسی در محیط طبیعی و غیر آزمایشگاهی، نقش موثری در بهبود کیفیت زندگی و سلامت سازمانها و جامعه داشته باشد.

روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از شاخه های روانشناسی است که به دنبال افزایش رفاه و سلامت انسان در محیط کار و افزایش بهره‌وری صنایع و سازمان ها با کمک یافته های روانشناسی است.

برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر درباره روانشناسی صنعتی سازمانی اینجا کلیک کنید.

پرسشنامه سازمانی شغلی چیست ؟

پرسشنامه سازمانی شغلی (organizational questionnaire) یکی از ابزار سنجش بوده که دارای سوالات و یا عباراتی می‌باشد و روانشناسان برای سنجش رضایت شغلی کارکنان، ویژگی های شغلی، عملکرد سازمانی، عملکرد کارکنان و… از آن استفاده می‌کنند.

انواع پرسشنامه های سازمانی شغلی