پرسشنامه های خانواده

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

7,500 تومان
7,000 تومان
7,500 تومان

پرسشنامه های خانواده

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

6,500 تومان
6,500 تومان
8,000 تومان
5,500 تومان
5,000 تومان
6,000 تومان
6,000 تومان
7,000 تومان
5,000 تومان

پرسشنامه خانواده

پرسشنامه خانواده

پرسشنامه خانواده چیست ؟

پرسشنامه خانواده (Family Questionnaire) یکی از ابزار سنجش است که دارای سوالات و یا عباراتی می‌باشد. روانشناسان برای سنجش عملکرد خانواده، میزان انسجام خانواده، کیفیت زندگی خانواده، انواع تست های قبل از ازدواج، سلامت روانی خانواده، از آن استفاده می‌کنند.

انسجام خانواده به چه معناست ؟

انسجام خانوادگی شامل پیوند عاطفی بین اعضای خانواده و میزان استقلال تجربه شده توسط افراد در درون سیستم خانواده است. انسجام خانوادگی می تواند مشکلات روانشناختی فردی را که به سلامت روان ضرر می رساند کاهش دهد.

پرسشنامه ها کیفیت زندگی را چگونه ارزیابی می کنند ؟

بهترین روش برای ارزیابی این است که در مورد آنچه برای کیفیت زندگی افراد مهم است سوال شود. همچنین از آنها بخواهیم که خود این کیفیت را چگونه ارزیابی می کنند.

جنبه های مختلف کیفیت زندگی برای افراد مختلف به یک اندازه‌ مهم نیستند و در شرایط مختلف فرق می کنند. این یک روش کیفی برای ارزیابی می باشد. برای آزمایشات و ارزیابی های بالینی به پرسشنامه نیاز است. منتهی روش های کیفی ترجیح داده می شوند.

ارزیابی از طریق پرسشنامه، یک ارزیابی جهانی و تک بعدی شخصی است که تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی می باشد. بنابراین، شامل طیف وسیعی از تجربیات، حالات، ادراکات و حوزه های تفکر فرد در مورد زندگی خود و جامعه است.

هر دو ارزیابی کمی و کیفی می تواند ابعاد فرهنگی، جسمی، روانی، بین فردی، معنوی، مالی، سیاسی، زمانی و فلسفی را مورد سنجش قرار دهد.